Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu 2020

28.04.2020

Ustavimo pandemijo! Varnost in zdravje pri delu rešujeta življenje.

V svetu vlada zaskrbljenost zaradi naraščanja števila okužb s koronavirusom SARS-CoV-2. Ponovno postopno odpiranje gospodarstva in vračanje na delovna mesta predstavlja velik izziv tako za vlade kot tudi za delodajalce in delavce.

Guy Ryder, generalni direktor Mednarodne organizacije dela (ILO) pravi, da je zaščita delavcev pred nalezljivimi boleznimi ključnega pomena za varnost skupnosti in preživetje podjetij v času pandemije.

Zato Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu 2020 postavlja v središče reševanje izbruhov nalezljivih bolezni v delovnem okolju s poudarkom na pandemiji COVID-19. Ob tem si ILO prizadeva spodbuditi nacionalni tripartitni dialog na področju varnosti in zdravju pri delu s ciljem, da bi učinkovito zaščitili delavce v razmerah aktualne krize, poskrbeli za izhod iz nje ter povečali pripravljenost na prihodnje pandemije.

Sprejeti moramo posebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu milijonov zdravstvenih delavcev in delavcev v drugih dejavnostih, ki vsak dan tvegajo svoje zdravje za nas. ILO opozarja, da je treba ustrezno obravnavati tudi težave, povezane z dolgotrajnim nošenjem osebne varovalne opreme (npr. toplotnega neudobja, dehidracije, omotičnosti, poškodb obraza). 

ILO v sedanjih okoliščinah izpostavlja tudi delavce, ki delajo od doma. Njihovi delovni pogoji namreč večinoma ne ustrezajo standardom varnosti in zdravja pri delu, ki jih organizacije zagotavljajo v svojih poslovnih prostorih. Poleg problemov, povezanih z ustreznostjo delovne opreme in fizičnega okolja (npr. toplotno udobje, osvetljenost), so prisotni tudi psihosocialni dejavniki tveganja (npr. izoliranost, pomanjkanje informacij, ni jasne razmejitve med poklicnim in zasebnim življenjem).

ILO je razglasil 28. april za Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu v spomin na vse delavce, ki so se pri delu poškodovali, postali invalidi ali celo izgubili življenje. Navedenega dne namreč sindikalna gibanja po vsem svetu tradicionalno organizirajo žalne slovesnosti za žrtvami nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Z omenjeno vsakoletno kampanjo želi ILO dodatno promovirati prizadevanja za varnejše, bolj zdravo in dostojno delo na globalni ravni.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava