Pričakuje se uvrstitev SARS-CoV-2 med biološke dejavnike iz 3. skupine

28.04.2020

Evropska komisija je pričela postopek za dopolnitev Direktive o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu.

Epidemiološke in klinične preiskave v zvezi z boleznijo COVID-19, ki jo povzroča novi koronavirus SARS-CoV-2, so še vedno v začetni fazi. Ne glede na navedeno je Evropska komisija že pričela postopek spreminjanja Direktive Evropskega parlamenta In Sveta 2000/54/ES z dne 18. septembra 2000 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu. Predvideva se tehnična posodobitev Priloge III in ustrezna razvrstitev SARS-CoV-2. Drugi členi direktive bodo ostali nespremenjeni.

Na sestanku, ki ga je Evropska komisija sklicala 27. aprila 2020, so eksperti podprli predlog, da se SARS-CoV-2 uvrsti v Prilogo III kot biološki dejavnik iz skupine 3. Med slednje namreč sodijo tisti biološki dejavniki, ki lahko povzročijo hudo bolezen pri ljudeh in pomenijo resno nevarnost za delavce. Izpostavili so, da je takšna razvrstitev primerna, saj se pričakuje, da bodo na voljo cepivo in zdravila. Večina ekspertov se je strinjala tudi s krajšim 3-mesečnim rokom za prenos spremembe v nacionalno zakonodajo, vendar so predstavniki nekaterih držav članic ocenjevali, da bodo potrebovali več časa (do 6 mesecev).

Najmanj šest držav članic (Nemčija, Italija, Avstrija, Belgija, Švedska in Malta) je v svojih nacionalnih zakonodajah že uvrstilo koronavirus SARS-CoV-2 med biološke dejavnike iz skupine 3.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava