Tveganja, povezana z uvajanjem umetne inteligence v delovno okolje

21.04.2020

Evropski sindikalni inštitut se zavzema, da se za področje umetne inteligence pripravi zakonodajni okvir.

Umetna inteligenca (UI) bo skupaj z drugimi sodobnimi tehnologijami, kot so robotika, strojno učenje in veriženje blokov, spremenila svet, kot ga poznamo.

Sposobnost strojev, da komunicirajo z okolico in sprejemajo odločitve na podlagi podatkov, ki jih zbirajo sami ali ki so jim bili posredovani, bo vplivala na državljane, podjetja, javno upravo in družbo kot celoto. S posledicami tega se ukvarjajo številne študije, ki pa redko postavijo v središče vpliv UI na ddlavce.

Ko se UI vgradi v delovno opremo, se delovni pogoji spremenijo in podjetja morajo poskrbeti, da bodo delavci razumeli tehnologijo in njen vpliv ter zagotoviti, da bodo delavci varni.

Umetna inteligenca je torej strateškega pomena, zaradi česar številne države in podjetja med seboj tekmujejo za primat na tem področju. Tudi Evropska komisija jo obravnava kot ključno prioriteto. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je lani najavila pripravo evropske strategije na področju umetne inteligence. Komisija je 19. februarja 2020 objavila dokument "White Paper on Artificial Intelligence - A European Approach to excellence and trust", ki obravnava različne scenarije razvoja.

Evropski sindikalni inštitut (ETUI) opozarja, da Evropska unija lahko postane vodilna na digitalnem področju le, če ostane zvesta svojim temeljnim načelom in pravicam, socialnemu dialogu ter tripartitnemu posvetovanju. Delavcem je potrebno preko sindikatov dati možnost, da sodelujejo pri pripravah evropske in nacionalnih strategij na področju umetne inteligence.

ETUI se zavzema, da se za področje umetne inteligence pripravi zakonodajni okvir, ki naj upošteva naslednjih sedem dimenzij:

  1. potrebni so podrobnejši predpisi glede varovanja delavčeve zasebnosti in osebnih podaatkov;
  2. tehnologije nadzora, sledenja in spremljanja ne smejo posegati v človekovo dostojanstvo in delavčeve pravice; njihovo upravičenost je treba obravnavati od primera do primera;
  3. ni dovolj, da so algoritmi delovanja umetne inteligence transparentno objavljeni, ampak je potrebno objaviti tudi njihov namen;
  4. odločitve, ki jih sprejme umetna inteligenca avtomatično, lahko vplivajo negativno na delavce, zato morajo slednji imeti pravico, da svoje ravnanje pojasnijo;
  5. zagotoviti je potrebno varnost delavcev v delovnih okoljih, kjer so istočasno prisotni delavci in sodelujoči roboti, da bi preprečili nezgode pri delu in zagotovili kibernetsko varnost;
  6. okrepiti je potrebno delavčevo avtonomijo v interakciji med človekom in strojem;
  7. usposobiti je treba delavce za delo z umetno inteligenco; govorimo o t.i. UI pismenosti.

Stališče EU je podrobneje predstavljeno v dokumentu "Forseight Brief: Labour in the age of AI: why regulation is needed to protect workers".

 

ETUI

 

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava