Ženske in moški na delovnem mestu: Varnost in zdravje pri delu v kontekstu enakih možnosti (Kongresni center Brdo, 14. oktober 2019)

08.10.2019

Na voljo je še nekaj prostih mest.

Kakovost delovnih mest je pomemben dejavnik zdravja, dobrega počutja ter usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja. Raziskave kažejo, da se delovna mesta in delo moških ter žensk razlikujejo glede na delovne pogoje in kakovost delovnih mest. Te razlike vplivajo na tveganja, s katerimi se na delovnem mestu srečujejo moški in ženske, kar se v praksi pogosto podcenjuje ali spregleda.

Katere so te razlike in kako jih lahko odpravljamo z ustreznimi politikami ter praksami bo tekla beseda na mednarodni konferenci Ženske in moški na delovnem mestu: Varnost in zdravje pri delu v kontekstu enakih možnosti (Kongresni center Brdo, 14. oktober 2019), ki jo organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ter Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound).

V uvodnem delu bodo prvič predstavljeni izsledki najnovejše Eurofoundove študije o enakosti spolov pri delu. Govorili bomo tudi o tem, kako na izzive odgovarjajo EU politike.

V prvem sklopu bo tekla razprava o poklicnih boleznih s poudarkom na izpostavljenosti rakotvornim snovem. Katere so poklicne bolezni žensk, kaj kažejo podatki in študije v EU in kaj v Sloveniji ter kaj v Italiji, so le nekatera izmed vprašanj, na katera bodo odgovore ponudile uveljavljene tuje in domače strokovnjakinje ter strokovnjak.

Zdravega delovnega okolja ni, če spregledamo psihosocialna tveganja na delovnem mestu. Katerim tovrstnim tveganjem so bolj izpostavljene ženske, katerim moški, kaj je pokazala zadnja slovenska raziskava o spolnem nadlegovanju, kako na zdravje vpliva prestrukturiranje in katera so tista področja, kjer so pogosteje v slabšem položaju moški? Na ta vprašanja bomo odgovorili v drugem sklopu.

Konferenco bomo zaključili z okroglo mizo, na kateri bomo raziskave in tuje dobre prakse nadgradili še s pogledom slovenskega gospodarstva ter sindikatov. Govorili bomo zlasti o tem, katera področja varnosti in zdravja pri delu z vidika enakosti žensk in moških kličejo po nujnem ukrepanju ter kako lahko delodajalci spreminjajo vsakdanje prakse tako, da bodo delovna mesta enako kakovostna za ženske in za moške.

Dogodek sodi pod okrilje evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta, predstavlja pa tudi nadaljevanje kampanje Zdravo delovno okolje 2014-2015: Obvladajmo stres in psihosocialna tveganja za zdrava delovna mesta.

Kotizacije ni. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje.

Prijave zbiramo le še do četrtka, 10. oktobra 2019, na povezavi:
http://bit.ly/mednarodna-konferenca-prijava

Program

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava