Podeljena so priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«

24.09.2019

Priznanja sta podelili gospa mag. Ksenija Klampfer, ministrica in gospa dr. Christa Sedlatschek, izvršna direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  je z nacionalnim tekmovanjem za priznanja za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-19 želelo spodbuditi slovenske organizacije, ki so v delovni proces uvedle resnične izboljšave na področju varne rabe nevarnih kemičnih snovi, da se predstavijo komisiji ter širši slovenski javnosti. Čeprav so na ministrstvo prispele samo 3 prijave, je le-to prepričano, da imamo v Sloveniji številne organizacije, ki imajo področje varnosti in zdravja pri delu – vključno s kemijsko varnostjo – zgledno urejeno. Pri prijavi na tekmovanja pa je bil vendarle odločilen pogum. Organizacije so morale vložiti precej truda v predstavitev primera dobre prakse, saj so morale dokazati tripartitni komisiji, zadolženi za ocenjevanje kandidatov, da celovito pristopajo k upravljanju varnosti in zdravja pri delu.

Tripartitna Komisija za ocenjevanje kandidatov za priznanje za dobro prakso, ki jo je vodila dr. Lidija Korat iz Inšpektorata RS za delo, je prijave temeljito proučila – tudi z ogledi konkretnih delovnih mest – in se odločila, da bo priznanje podelila vsem trem organizacijam.

Enakovredni nacionalni priznanji za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-19 sta prejela (navedena sta v abecednem vrstnem redu):

  • inovativen sistem ravnanja z nevarnimi snovmi v delovnem procesu, ki ga je razvil ContiTech Slovenija, družba za proizvodnjo gumenih tehničnih izdelkov, d.o.o., Škofjeloška cesta 6, Kranj (obrazložitev),

in

  • program usposabljanja študentov za varno delo, ki ga je razvila Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, Ljubljana (obrazložitev).

Priznanje za najboljšo prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-19 pa je prejel celovit sistem obvladovanja nevarnih snovi na delovnih mestih, ki ga je razvilo Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska 12, Velenje (obrazložitev).

V četrtek, 19. septembra 2019 je v Narodni galeriji potekala slovesnosti ob podelitvi priznanj za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-19. Priznanja sta podelili gospa mag. Ksenija Klampfer, ministrica in gospa dr. Christa Sedlatschek, izvršna direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu.

Štiriindvajsetim primerom dobre prakse, ki so prejeli nacionalno priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu« v preteklih letih, so se tako pridružili še trije.

Gospa mag. Ksenija Klampfer, ministrica, je v svojem govoru posebej izpostavila, da je potrebno čestitati – ne le organizacijam, prejemnicam priznanja – ampak še zlasti tistim posameznikom, ki so gonilna sila razvoja na področju varnosti in zdravja pri delu v teh organizacijah, saj brez njihove zavzetosti in trdega dela ne bi bilo rezultatov.

Gospa dr. Christa Sedlatschek, izvršna direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu je ob tej priložnosti predstavila rezultate evropskega tekmovanja za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-19. Pojasnila je, da je agencija prejela v presojo 42 primerov dobre prakse, ki so zmagali na nacionalnih tekmovanjih, pri čemer se je mednarodna komisija odločila, da bo 6 podelila evropsko nagrado, 4 pa pohvalo. Med slednjimi je tudi celovit sistem obvladovanja nevarnih snovi na delovnih mestih, ki ga je razvilo Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o. Slavnostna podelitev evropskih priznanj bo sredi novembra v Bilbau (Španija), kjer ima agencija svoj sedež.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s slavnostno podelitvijo nacionalnih priznanj zaključilo 2-letno kampanjo »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«, s katero si je prizadevalo, da bi tveganje izpostavljenosti delavcev nevarnim snovem prepoznali in obvladali ne le v panogah, kjer so nevarne snovi najbolj razširjene, kot je to v kmetijstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu, ampak na vseh delovnih mestih – za vse ljudi. Kajti kar je dobro za ljudi, ki posel ustvarjajo, je dobro tudi za – posel. 


 

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava