Rezervirajte si datum!

18.03.2019

Napoved dogodkov na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih bo za širšo javnost organiziral MDDSZ.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v letu 2019 v sodelovanju s partnerskimi organizacijami organiziralo vrsto dogodkov na področju promocije varnosti in zdravja pri delu. Za širšo javnost bosta odprta naslednja:

  • drugi mednarodni seminar o možnih smereh razvoja varnosti in zdravja pri delu (Ljubljana, 19. septembra 2019) bo posebno pozornost namenil področju (zlo)rabe sodobnih tehnologij za nadzor delavcev v podjetjih in organizacijah ter varstvu zasebnosti in osebnih podatkov zaposlenih;
  • mednarodna konferenca »Ženske in moški na delovnem mestu – Varnost in zdravje pri delu v kontekstu enakih možnosti« (Brdo, 14. oktobra 2019) bo še zlasti obravnavala poklicne bolezni ter psihosocialna tveganja na delovnem mestu z vidika spola.

Program omenjenih dogodkov in povezave do spletne prijavnice bodo objavljene konec meseca avgusta na tem portalu. Vabimo vas, da si rezervirate zgoraj navedena datuma.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava