Prosto delovno mesto namestnika direktorja Eurofound-a

04.03.2019

Eurofound je objavil javni izbirni postopek za delovno mesto namestnika direktorja

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) zagotavlja podporo Evropski komisiji, drugim institucijam, organom in agencijam EU, državam članicam in socialnim partnerjem pri oblikovanju in izvajanju politik za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, pripravi politik zaposlovanja ter spodbujanju socialnega dialoga. Eurofound je nosilec treh pomembnih velikih evropskih raziskav: evropske raziskave o delovnih razmerah, evropske raziskave o kakovosti življenja in evropske raziskave podjetij.

Sedanji namestnici direktorja, dr. Eriki Mezger, ki je raziskovalno delo Eurofound-a večkrat predstavila slovenski javnosti, se izteka drugi mandat. Zato je Eurofound objavil javni izbirni postopek za delovno mesto namestnika direktorja (AD13). Rok za oddajo prijave je 28. marec 2019.

Naloge namestnika direktorja, zahtevane kvalifikacije in izkušnje ter druge informacije so objavljene na spletni strani Eurofound-a.

Eurofound

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava