Možne smeri razvoja na področju varnosti in zdravja pri delu

04.03.2019

EU-OSHA je objavila poročilo in gradivo, predstavljeno na delavnici o predvidevanju novih in nastajajočih tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu, povezanih z digitalizacijo.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je objavila poročilo o delavnici, ki jo je 20. septembra 2018 v Ljubljani organizirala v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na delavnici je tekla razprava o možnih smereh razvoja na področju varnosti in zdravja pri delu, upoštevaje predvidevanja o vplivu digitalizacije, avtomatizacije, robotike in umetne inteligence na delovno okolje. Predstavljene so bile ugotovitve EU-OSHA projekta »Foresight on new and emerging OSH risks associated with ICT by 2025«, čemur je sledila razprava o možnih strategijah za obvladovanje izzivov v delovnem okolju, upoštevaje štiri možne scenarije razvoja. Delavnica pa ni bila namenjena zgolj razpravi o novih in nastajajočih tveganjih, ampak tudi prikazu uporabnosti scenarijev kot orodja za podporo strateškemu razmišljanju in odločanju. Scenariji so bili prevedeni v slovenski jezik in so dostopni na tem portalu.

Naslednjo delavnico s podro?ja napovedovanja smeri razvoja bo MDDSZ organiziralo v letu 2019. Na njej bomo obravnavali vpliv sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na delovno okolje, še zlasti izvajanja nadzora nad zaposlenimi.

OSHA

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava