25 let delovanja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu

04.03.2019

EU-OSHA si že 25 let prizadeva, da bi Evropa postala varnejše, bolj zdravo in produktivnejše delovno okolje.

»Varnost in zdravje pri delu sta sestavni del človekove varnosti … Varnost pri delu ni dobra le za smotrno ekonomsko politiko, ampak je temeljna človekova pravica.«
Kofi Annan, New York, 28. april 2002

Že od januarja potekajo v Bilbau priprave na praznovanje 25-letnice delovanja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Na slavnostni prireditvi, ki bo potekalo 5. junija 2019, bo agencija predstavila svoje pretekle dosežke in pripravljenost na izzive, ki jo čakajo v prihodnosti.

Ob tem agencija izpostavlja najnovejšo raziskavo zadovoljstva uporabnikov za leto 2018, ki je pokazala, da je agencija uspela ohraniti visoko raven zadovoljstva uporabnikov in jo celo povečati v primerjavi z letom 2016. Kar 89 % anketirancev meni, da se agencija loteva pravih prednostnih nalog na podro?ju varnosti in zdravja pri delu, 87 % pa jih poroča, da delo agencije predstavlja dodano vrednost k prizadevanjem nacionalnih organizacij za varnost in zdravje pri delu.

Priprave na praznovanje lahko spremljate tudi na družabnih omrežjih Twitter in Facebook.

25 let OSHA

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava