Vabimo vas na 10. posvet Kemijska varnost za vse: Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta in okolje

12.10.2018

V okviru evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta bo 23. in 24. oktobra 2018 potekal posvet.

Izpostavljenost potencialno nevarnim kemičnim snovem na delovnem mestu je pomemben dejavnik tveganja. čeprav so delavci v nekaterih gospodarskih dejavnosti bolj izpostavljeni nevarnim kemičnim snovem kot drugi – pa nobena gospodarska dejavnost ni popolnoma brez njih. Primerjava anketnih podatkov 6. evropske raziskave o delovnih pogojih (Eurofound, 2015) s predhodnimi raziskavami nam kaže, da se je v zadnjem desetletju povečala izpostavljenost kemičnim snovem pri delu.

V okviru anketiranja za 2. evropsko raziskavo podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2; EU-OSHA, 2014) je 38 % podjetij iz EU in 29,4 % slovenskih podjetij poročalo, da so na delovnih mestih prisotne kemične snovi ali biološki dejavniki v obliki tekočin, hlapov ali prahu.

Velika podjetja pogosto uporabljajo več kot 1.000 različnih kemičnih izdelkov (na primer, barve, črnila, lepila in čistila). Odvisno od gospodarske dejavnosti in delovne naloge je mogoče, da bi en sam delavec (na primer, v gradbeništvu) prišel v stik s stotinami različnih kemičnih snovi (EU-OSHA, 2018).

Iz ESENER-2 (EU-OSHA, 2014) izhaja, da so podjetja v nekaterih gospodarskih dejavnostih poročala o močni razširjenosti nevarnih kemičnih snovi. Še zlasti velja omeniti: kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (62 %); predelovalne dejavnosti (52 %); gradbeništvo, ravnanje z odpadki ter oskrba z vodo in elektriko (51 %). vsekakor nobena gospodarska dejavnost ni popolnoma brez nevarnih kemi?nih snovi.

Zato Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat RS za delo, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Urad RS za kemikalije ter Zavod RS za šolstvo organizirajo 10. posvetu Kemijska varnost za vse: Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta in okolje.


Posvet bo potekal v Laškem 23. in 24. oktobra 2018. Podrobnosti so razvidne iz priloženega programa.
Predhodna prijava udeležbe je obvezna.

Vabilo
Program
Spletna prijava

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava