Dejstva o karcinogenih snoveh so prevedena tudi v slovenski jezik

12.10.2018

Na voljo je prvih 10 informativnih letakov, nastalih v okviru pobude »Roadmap on Carcinogens«.

Nizozemska raziskovalna inštitucija TNO je v okviru Dogovora o ozaveščanju in izmenjavi dobre prakse na področju zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu (Roadmap on Carcinogens) pripravila 10 informativnih letakov o karcinogenih snoveh, MDDSZ pa je naročilo njihov prevod v slovenski jezik:

  1. Dejstva o azbestu,
  2. Dejstva o benzenu,
  3. Dejstva o kromu,
  4. Dejstva o vinilkloridu,
  5. Dejstva o lesnem prahu,
  6. Dejstva o formaldehidu,
  7. Dejstva o kremenovem prahu
  8. Dejstva o policikličnih aromatskih ogljikovodikih,
  9. Dejstva o plinih, ki nastajajo pri varjenju in 
  10. Dejstva o dizelskih izpustnih plinih.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava