Dogovor o ozaveščanju in izmenjavanju dobre prakse na področju zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu

11.07.2018

Objavljenih je 65 praktičnih rešitev za zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu.

V Evropi vsako leto umre več kot sto tisoč ljudi zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu. Zato je v času nizozemskega predsedstva EU (2016) nastal Dogovor o ozaveščanju in izmenjavi dobre prakse na področju zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu (Roadmap on Carcinogens), katerega cilj je spodbujanje inovativnih rešitev na tem področju.

Nizozemska sporoča, da je k omenjenemu dogovoru doslej pristopilo 16 držav, 103 podjetja, 78 organizacij in 594 posameznikov, medtem ko je bilo objavljenih 65 primerov dobre prakse.

V okviru pobude je nastalo naslednjih 10 letakov, ki bodo v kratkem na voljo tudi v slovenskem jeziku:

  1. Dejstva o azbestu,
  2. Dejstva o benzenu,
  3. Dejstva o kromu,
  4. Dejstva o vinilkloridu,
  5. Dejstva o lesnem prahu,
  6. Dejstva o formaldehidu,
  7. Dejstva o kremenovem prahu, 
  8. Dejstva o policikli?nih aromatskih ogljikovodikih,
  9. Dejstva o plinih, ki nastajajo pri varjenju in 
  10. Dejstva o dizelskih izpustnih plinih.

MDDSZ namerava v program mednarodne konference, ki jo bo 23. in 24. oktobra 2018 organiziralo v okviru aktualne kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta, vključiti tudi podrobnejšo predstavitev aktivnosti, ki so rezultat omenjenega dogovora.

Posameznike, podjetja in organizacije vabimo, da pristopijo k dogovoru ter v svojem delovnem okolju prispevajo k zmanjševanju izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu. Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani Roadmap on Carcinogens.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava