Tiskovna konferenca o varnosti in zdravju pri delu

30.03.2018

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo na tiskovni konferenci napovedalo Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu ter predstavilo tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«.

Mednarodna organizacija dela (ILO) je razglasila 28. april za Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu ter ga posvetila vsem, ki so umrli zaradi nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Na ta način želi Mednarodna organizacija dela dodatno promovirati prizadevanja za varnejše, bolj zdravo in dostojno delo na globalni ravni.

Letošnji Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu je posvečen mladim delavcem in prizadevanjem za ukinitev otroškega dela. Številni dejavniki na delovnem mestu prispevajo k večji ranljivosti mladih delavcev, na primer, stopnja v telesnem in duševnem razvoju, pomanjkanje delovnih izkušenj in usposobljenosti, nizka kultura varnosti in ozaveščenosti o tveganjih na delovnem mestu, slaba pogajalska moč mladih. Zaradi tega mladi pogosto sprejemajo nevarne delovne naloge ali delo v slabih delovnih pogojih. Ocenjuje se, da na svetu dela 541 milijonov mladih delavcev, starih od 15 do 24 let, od tega je 37 milijonov otrok, ki delajo v nevarnih delovnih pogojih. Pogostost nezgod pri delu mladih je za 40 odstotkov višja od pogostosti nezgod delavcev, starejših od 25 let.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo na tiskovni konferenci predstavilo nekatere ukrepe, ki jih predvideva na področju dviga kulture varnosti med mladimi.

Na tiskovni konferenci bo ministrstvo napovedalo tudi sodelovanje Slovenije v evropski kampanji Zdravo delovno okolje 2018-2019: »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«, ki jo bo na ravni EU koordinirala Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA).

V 6. evropski raziskavi o delovnih pogojih (Eurofound, 2015) je 14 odstotkov anketiranih delavcev v Sloveniji in 18 odstotkov anketiranih delavcev v EU navedlo, da so najmanj četrtino delovnega časa izpostavljeni kemičnim izdelkom ali snovem. Velika podjetja pogosto uporabljajo več kot tisoč različnih kemičnih izdelkov, kot so barve, črnila, lepila in čistila, ki običajno vsebujejo mešanico številnih kemičnih snovi. Podobno število izdelkov uporabljajo tudi mala podjetja, kot so avtomobilski servisi. V nekaterih gospodarskih dejavnostih, kot je gradbeništvo, je na trgu na voljo več deset tisoč različnih kemičnih izdelkov za raznovrstne namene. Posamezni delavec lahko glede na dodeljene naloge pride v stik z več sto kemičnimi snovmi.

Ministrstvo bo na tiskovni konferenci nadalje predstavilo nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« ter k sodelovanju v njem povabilo vse organizacije, ki so razvile resnične primere inovativnega in učinkovitega upravljanja varnosti in zdravja pri delu na področju ravnanja z nevarnimi snovmi. Ob tem kaže pojasniti, da tekmovanje ni namenjeno zgolj podjetjem iz kemijske industrije, ampak vsem organizacijam, ki uporabljajo nevarne kemične snovi.

Sledila bo predstavitev primera dobre prakse »Promocija zdravja na delovnem mestu«, ki ga je razvila Policijska uprava Murska Sobota. Zanj je prejela nacionalno priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016-2017« ter evropsko pohvalo »Zdravo delovno okolje 2016-2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije«.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava