Zaključek Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2017

02.11.2017

Na Javni tribuni o varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti napovedalo, da se bo Slovenija pridružila skupini držav, ki vodijo kampanjo »Vision Zero«.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 27.10.2017, tj. zadnji dan Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2017, organiziralo javno tribuno o varnosti in zdravju pri delu v Sloveniji, ki je potekala v Cankarjevem domu.

Na njej je Peter Pogačar, državni sekretar MDDSZ napovedal, da bo v kratkem dan v javno obravnavo osnutek nove strategije na področju varnosti in zdravja pri delu, ki nosi naslov: »Premik naprej – Dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju«. Kakšna bo torej nova vizija Slovenije na tem področju? Varnost in zdravje ter dobro počutje pri delu so najvišja prioriteta v delovnem okolju in temelj trajne poslovne uspešnosti. Učinkovito upravljanje varnosti in zdravja pri delu brez delovnih nezgod, brez poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, je nacionalni interes in obveza slehernega delodajalca. Vsako poškodbo pri delu in vsako poklicno bolezen je namreč mogoče preprečiti, če se pravočasno upoštevajo pravi ukrepi. Zato MDDSZ napoveduje, da se bo Slovenija pridružila skupini držav, ki vodijo kampanjo Vision Zero pod vodstvom Mednarodne zveze socialnih zavarovanj ISSA ter Mednarodne organizacije dela.

V nadaljevanju je dr. Erika Mezger, namestnica direktorja Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer predstavila najnovejše raziskave fundacije na področju delovnih pogojev, medtem ko je Dr. Xabier Irastorza, vodja raziskav ESENER predstavil nekatere ugotovitve Druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih.

Prof. dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela ter doc. dr. Miroljub Ignjatović pa sta predstavila Analizo o sodelovanju delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji ter Drugo poročilo o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu v Sloveniji.

Predstavitve so objavljene tu.

.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava