Sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji

23.10.2017

Analiza rezultatov ESENER-2 je ponovno potrdila povezanost med obstojem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu ter kakovostjo upravljanja varnosti in zdravja pri delu.

Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela in doc. dr. Miroljub Ignjatović sta analizirala bazo podatkov 2. evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2, 2014) ter ugotovila, da na področju upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu obstajajo določene razlike med podjetji, ki imajo delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu, in tistimi, ki ga nimajo. V svojih zaključkih predlagata, da je potrebno okrepiti delavske zaupnike tam, kjer je to možno in premisliti o inovativnih rešitvah, v delovnih okoljih in situacijah, kjer delavskih zaupnikov ni, pri čemer omenjata možnost razvijanja alternativnega sodelovanja delavcev, lokalnih skupnosti in univerz.

Po njunem mnenju je dolgoročno edino učinkovito orožje za doseganje in ohranjanje spodobnih standardov varnosti in zdravja pri delu izobraževanje in ozaveščanje širše javnosti o pomenu varnosti in zdravja pri delu, kar prispeva k opolnomočenju (bodočih) zaposlenih.

Analiza sodelovanja delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji bo predstavljena na javni tribuni, ki jo 27. oktobra 2017 organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava