Seminar »Zdrava delovna mesta v vzgoji in izobraževanju« (Ljubljana, 6. november 2017)

23.10.2017

Cilj uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje je spodbujanje kulture varnosti med mladimi v Sloveniji.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu kot razloge za pogoste nezgode pri delu med mladimi navaja:

  • slabo usposobljenost za varno opravljanje delovnih nalog;
  • neizkušenost mladih, ki se ne zavedajo tveganj, ki so jim izpostavljeni;
  • nepoznavanje dolžnosti delodajalca na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu;
  • nepoznavanje pravic in dolžnosti delavca;
  • nizka zavest o pomembnosti varnosti in zdravju pri delu;
  • vrste del in delovni pogoji, v katerih delajo mladi;
  • nezrelost mladih delavcev.

Da bi mladim omogočili varen začetek poklicne poti, jim je treba privzgojiti kulturo varnosti. Zato Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo izvaja program uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, katerega cilj je spodbuditi kulturo varnosti med mladimi v Sloveniji.

Seminar »Zdrava delovna mesta v vzgoji in izobraževanju« (Ljubljana, 6. november 2017) je namenjen še zlasti osnovnošolskim učiteljem in ravnateljem, ki se želijo seznaniti z možnostmi uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, pa tudi z nekaterimi vsebinami s področja zagotavljanja varnosti in zdravja za zaposlene v vrtcih in osnovnih šolah.

Vabilo

Program

Prijavnica

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava