Eurofound je objavil nov tematski članek »Extending working life: What do workers want?«

12.10.2017

Več kot polovica anketiranih slovenskih delavk ocenjuje, da ne bodo mogle delati do svojega 60. leta.

Jorge Cabrita, raziskovalec Eurofound-a in avtor članka »Extending working life: What do workers want?«, ugotavlja, da je potrebno čim prej identificirati pogoje, pod katerimi bodo posamezniki pripravljeni delati dlje. Nizozemska anketa, opravljena leta 2015, ugotavlja, da bi bili anketiranci pripravljeni dlje, če bi jim zmanjšali dnevno ali tedensko delovno obveznost (48,7 %), če bi jim naložili fizično in mentalno manj zahtevne delovne naloge (25,2 %), če bi bili bolj zdravi (13,4 %), če bi jim delo predstavljalo večje zadovoljstvo (11,3 %), ali če bi bili deležni večje podpore delodajalca in sodelavcev (11,3 %).

Podatki 6. evropske raziskave o delovnih pogojih kažejo, da delavci iz nekaterih držav pogosteje ocenjujejo, da ne bodo zmogli delati do svojega 60. leta. Na tem področju Slovenija izkazuje najslabše rezultate, saj je na to vprašanje negativno odgovorila več kot polovica anketiranih žensk in več kot tretjina moških.

Eurofound pripravlja vrsto raziskav, ki obravnavajo problematiko podaljševanja delovne dobe. Marca 2018 bo tako predvidoma objavljeno poročila »Working conditions of workers of different ages«, ki obravnava delovne pogoje razli?nih starostnih skupin delavcev v kontekstu vzdržnosti delovnega življenja in podaljševanja upokojitvene dobe. Večina držav je na demografske izzive odgovorila z dvigom upokojitvene dobe in omejevanjem predčasnega upokojevanja. Čeprav je bil v zadnjih 15 let narejen napredek in so se stopnje zaposlenosti delavcev, starih med 55 in 64 let, dvignile v vseh državah članicah EU28, pa cilj, tj. 50 % stopnja zaposlenosti starejših delavcev, ni bil dosežen. To pomeni, da so bili sprejeti ukrepi nezadostni, saj niso upoštevali vrste okoliščin, ki vplivajo na posameznikov odločitev, da bo delal dlje oziroma da se bo predčasno upokojil.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava