Vpliv delovnega časa na raven varnosti in zdravja pri delu

02.10.2017

Nova študija Eurofound-a opozarja države članice, da so dobro zdravje delavcev, zadovoljstvo z delovnimi pogoji in prožne ureditve, ki omogočajo usklajevanja poklicnega ter zasebnega življenja, najboljše izhodišče za podaljševanje upokojitvene dobe.

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) je objavila novo publikacijo »Working time patterns for sustainable work«, v kateri analizira posamezne ureditve delovnega časa in njihov vpliv na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, zdravje in dobro počutje delavcev ter vzdržnost dela.

S spreminjanjem narave in vsebine dela se spreminjata tudi trajanje in organizacija delovnega časa. Vse bolj je zamegljena meja med delovnim in prostim časom.

Študija ugotavlja, da k zdravju in dobrem počutju delavcev pozitivno prispevata zlasti možnost vplivanja na razporeditev delovnega časa ter v naprej določen fiksen delovni čas. Nezadovoljstvo z delovnimi pogoji, nereden delovni čas, podaljševanje delovnega časa, visoka intenzivnost dela in delo v prostem času negativno vplivajo na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Dobro zdravje delavcev, zadovoljstvo z delovnimi pogoji in prožne ureditve, ki omogočajo usklajevanja poklicnega ter zasebnega življenja, so najboljše izhodišče za podaljševanje upokojitvene dobe. Države članice EU bi torej morale spodbujati take razporeditve delovnega časa, ki se pozitivno odražajo na zdravju in dobrem počutju delavcev. Prav tako bi morale spodbujati večjo avtonomijo na delovnem mestu in boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava