Doc. dr. Toniju Pustovrhu v slovo

20.09.2017

Z žalostjo sporočamo, da je umrl naš dolgoletni zunanji sodelavec dr. Toni Pustovrh, docent in raziskovalec na Fakulteti za družbene vede, pridruženi član Inštituta za strateške in razvojne analize ter predstojnik slovenske enote mednarodne UNESCO katedre za bioetiko.

Doc. dr. Toni Pustovrh je bil med prvimi raziskovalci v Evropski uniji, ki so opozorili na problem (zlo)rabe drog za spodbujanje kognitivnih sposobnosti v delovnem okolju. Napisal je serijo poljudnih člankov, namenjenih širši javnosti in dal vrsto intervjujev za slovenske medije, v katerih je pojasnjeval, da »dolgoročna raba farmakoloških učinkovin za krepitev kognitivnih zmožnosti – ob odlaganju spanca, počitka in sprostitve – vodi v dolgoročno izčrpanost in povečano tveganje za poškodbe pri delu ter različna obolenja. Pravzaprav niti ne vemo, če ni katera od nezgod pri delu s smrtnim izidom povezana z (zlo)rabo farmakoloških učinkovin za krepitev kognitivnih zmožnosti. Stroške tovrstnih posledic nosijo delavci in delodajalci, pa tudi družba kot celota.« Za prihodnje leto smo z doc. dr. Tonijem Pustovrhom načrtovali pričetek izvajanja pomembne empirične raziskave, s katero bi proučil to slabo raziskano področje, za katero je zanimanje izrazila tudi Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA).

V tesnem sodelovanju z njim smo sredi junija pripravili mednarodno konferenco z namenom, da bi v Sloveniji spodbudili razpravo o sodobnih tehnoloških trendih in njihovem vplivu na preoblikovanje delovnih mest in sam sociokulturni kontekst dela. Doc. dr. Toni Pustovrh je v svojem predavanju predstavil širšo sliko zdravstvenih, varnostnih in družbenih izzivov avtomatizacije, robotizacije in digitalizacije dela in delovnih mest. Kot moderator konference pa je poudarjal, da »se moramo soočiti z izzivi, ki jih prinašajo tehnološke in družbene spremembe s preoblikovanjem delovnih mest in dela, ter skupaj oblikovati in uvajati nove, trajnejše rešitve, ki bodo še naprej zagotavljale ohranjanje visoke ravni varnosti in zdravja pri delu ter dobrega počutja delavcev.« Po koncu dogodka smo stali pod odrom in se skupaj z njim veseli uspešnega zaključka konference.

Pogosto nas je opozarjal, da bi moralo ministrstvo ustanoviti posvetovalno telo, sestavljeno iz ekspertov, ki bi pripravljavcem predpisov pomagalo razumeti hitre spremembe in nove izzive v delovnem okolju.

Doc. dr. Toni Pustovrh bomo pogrešali ne le kot dragocenega raziskovalca, ki je s svojim raziskovalnim delom zaznamoval družbo, ampak tudi kot pozornega in ljubeznivega človeka, ki je bil veliko pred svojim časom. S svojo pozitivno energijo se nas je dotaknil in nas neprestano spodbujal k razmišljanju in razpravi o prihodnosti delovnega okolja.

Sektor za varnost in zdravje pri delu
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava