Brezplačne delavnice »Praktično usposabljanje delodajalcev za delo s spletnim orodjem za ocenjevanje tveganja OiRA«

14.07.2016

Ocenjevanje tveganja je pomemben prvi korak pri preprečevanju nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Naučite se oceniti tveganja s pomočjo spletnega orodja OiRA.

  • Kaj je orodje OiRA?

OiRA je brezplačno in preprosto spletno orodje za ocenjevanje tveganja na področju varnosti in zdravja pri delu.

Ocenjevanje tveganja je pomemben prvi korak pri preprečevanju nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Orodje OiRA ta postopek zelo olajša, pri čemer omogoča identifikacijo tveganj, njihovo ocenjevanje ter določitev ukrepov za odpravo ali zmanjšanje tveganj.

  • Komu je orodje OiRA namenjeno?

Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/2011) določa, da so delodajalci dolžni pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu.

Orodje OiRA omogoča mikro in majhnim delodajalcem, da na relativno preprost način ocenijo tveganje v svojem podjetju. Smiselno je, da se ga naučijo uporabljati tudi tisti delodajalci, ki so poverili opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu zunanjim strokovnim službam, ki imajo dovoljenje za delo.

  • Kaj se boste naučili na delavnici?

Naučili se boste praktične uporabe orodja OiRA na primeru vašega podjetja ter s pomočjo strokovnjakov sami ocenili tveganje na pisarniških delovnih mestih.

  • Kakšne koristi si lahko obetate od novopridobljenega znanja?

Kvalitetna ocena tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, vodi v znižanje stroškov, povezanih z nezgodami pri delu, poklicnimi boleznimi ter odsotnostmi z dela zaradi bolezni.

Na delavnici boste dobili vpogled v postopek ocenjevanja tveganja. Kasneje se boste tako lažje odločili, da opravite dodatno usposabljanje in da namesto zunanjih strokovnih služb sami prevzamete vodenje nalog zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v svojem podjetju, s čemer si lahko dodatno znižate stroške poslovanja.

MDDSZ bo jeseni izvedlo tri delavnice:

  • v torek, 27. septembra 2016 v Ljubljani

vabilo
program
prijavnica

  • v torek, 4. oktobra 2016 v Mariboru 

vabilo
program
prijavnica

  • v torek, 11. oktobra 2016 v Kranju

vabilo
program
prijavnica

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava