10. nacionalno tekmovanje za priznanje "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016"

15.06.2016

Podjetja in organizacije, ki so v delovno okolje uvedla inovativne pristope k zagotavljanju varnosti in zdravja, upoštevaje staranje delovne sile, vabimo k sodelovanju v tekmovanju za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016«.

Primeri dobre prakse so v praksi uporabljene rešitve, namenjene učinkovitemu obvladovanju tveganja na področju varnosti in zdravja pri delu. Primeri dobre prakse torej niso niti teoretične niti hipotetične narave.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razpisuje 10. nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016«, ki je sestavni del kampanje Zdravo delovno okolje 2016–2017: »Zdrava delovna mesta za vse generacije«. Namen tekmovanja je dvojen:

  • s konkretnimi primeri pokazati zlasti delodajalcem, kakšne so koristi upoštevanja dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu; 
  • širjenje informacij o primerih dobre prakse ter spodbujanje njihove izmenjave.

Tekmovanje bo potekalo v dveh kategorijah:

  • v prvi bodo tekmovale organizacije, ki imajo manj kot 100 zaposlenih, 
  • v drugi pa organizacije s 100 in več zaposlenimi.

Ministrica, pristojna za delo, je 19. maja 2016 imenovala 11-člansko tripartitno Komisijo za ocenjevanje kandidatov za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016«, ki je sprejela merila za ocenjevanje in potrdila prijavnico.

Rok za oddajo prijave se izteče v sredo, 31 avgusta 2016 ob 16.00.

Po navedenem datumu bo komisija opravila oglede primerov dobre prakse in jih ocenila. Prejemnike nacionalnih priznanj "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016" bo ministrstvo razglasilo konec letošnjega leta na slavnostni podelitvi priznanj. Poleg tega bo ministrstvo najboljši primer dobre prakse v posamezni kategoriji prijavilo na evropsko tekmovanje za dobro prakso, ki ga organizira Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Razglasitev prejemnikov evropskih nagrad in priznanj bo aprila 2017. Slovenska podjetja so doslej prejela pet evropskih nagrad in priznanj »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu«

Dodatne informacije o tem in preteklih nacionalnih tekmovanjih »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu« so objavljene na slovenskem spletnem portalu varnosti in zdravja pri delu:

Informacije o evropskih natečajih za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu pa so objavljene na spletni strani Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), na voljo pa je tudi letak:

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava