Zadnji letošnji brezplačni seminar »Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu?«

28.10.2015

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira seminar »Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu?« (Ljubljana, 18. november 2015), namenjen delodajalcem, kadrovskim delavcem in strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/2011) v 51. členu določa, da delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc, pri čemer delodajalec ugotavlja stanje po postopku in na način, določenima z internim aktom delodajalca. Poleg tega delavec ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja. V obeh primerih mora delodajalec delavca odstraniti z dela, delovnega mesta in iz delovnega procesa.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v letošnjem in prihodnjem letu organiziralo v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu štiri brezplačne regionalne seminarje »Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu?«. Na ta način si ministrstvo prizadeva spodbuditi delodajalce za oblikovanje politike in sprejetje ukrepov za preprečevanje zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu ter za oblikovanje in izvajanje programov promocije zdravja na delovnem mestu.

Drugi seminar bo potekal v sredo, 18. novembra 2015 v Ljubljani in bo namenjen zlasti delodajalcem, kadrovskim delavcem in strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu.

Informacije o dveh regionalnih seminarjih, ki ju bomo organizirali spomladi 2016, bodo pravočasno objavljene na tem spletnem portalu.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava