Javna tribuna o stanju na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji

09.07.2015

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Svet za varnost in zdravje pri delu organizirata javno tribuno o stanju na področju varnosti in zdravja pri delu.

Ker je Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu, ki jo je sprejel Državni zbor RS leta 2003, mestoma zastarela, se je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zavezalo, da bo pristopilo k pripravi novega strateškega dokumenta na tem področju. V okvir priprav sodi tudi javna tribuna o stanju na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji, ki jo ministrstvo in Svet za varnost in zdravje pri delu organizirata 15. oktobra 2015 v Ljubljani.

Na javni tribuni bodo predstavljeni rezultati 2. evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2), pri čemer bo poudarek dan primerjavi Slovenije z drugimi državami članicami EU. Predstavljena bo tudi analiza izvajanja Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu, ki bo zajemala tudi oceno stanja na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji v kontekstu gospodarskih, demografskih in tehnoloških sprememb. Svoje poglede bodo nadalje predstavili predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za zdravje, Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa ter Inšpektorata RS za delo.

Program dogodka bo v kratkem objavljen na tem mestu.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava