Mednarodna konferenca »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do zdravja in zadovoljstva zaposlenih«

13.10.2014

Danes poteka na Brdu mednarodna konferenca, na kateri sodelujejo predstavniki Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer ter vrsta uglednih raziskovalcev in visokih predstavnikov iz Slovenije in tujine.

Iz Poročila o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu v Sloveniji« (Eurofound, 2012) izhaja, da večina slovenskih anketirancev poroča, da pri delu doživljajo stres, medtem ko jih več kot 40 % navaja splošno utrujenost. Podatki za Slovenijo so ponovno potrdili visoko intenzivnost dela, saj so anketiranci večinoma poročali o prevelikem obsegu delovnih nalog in slabi organizaciji dela.


Na podlagi te in nekaterih drugih mednarodnih raziskav lahko trdimo, da so slovenski zaposleni v primerjavi z zaposlenimi v drugih državah članicah EU pogosteje izpostavljeni zlasti stresu v zvezi z delom. Kampanja je prava priložnost, da se v večji meri posvetimo odpravljanju vzrokov za nastalo stanje. Vendar pa naš cilj ne sme biti ukvarjanje s simptomatiko stresa, ampak z vzroki – to so slaba organizacija dela, slabo upravljanje in slabo vodenje.


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je zato odločilo organizirati mednarodno konferenco, na kateri bodo raziskovalci, strokovnjaki in politiki poskušali odgovoriti na vprašanje, kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do zdravja in zadovoljstva delavcev.

Gradivo:

Program konference

1. Psihosocialna tveganja v Evropi: delovni pogoji in intervencije
    SL EN
         William COCKBURN
         Oscar VARGAS

2. Nevarnosti stresa v zvezi z delom in vloga menedžerjev
    SL DE
          dr. Paul JIMÉNEZ

3. Praktični e-vodnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj v zvezi z delom
    SL EN
          William COCKBURN

4. Tehnike in strategije spopadanja s stresom v zvezi z delom
    SL EN
          prof. dr. Matej TUŠAK, univ. dipl. psih.

5. Vpliv fizične aktivnosti na stres. Ali lahko zmanjšamo stres s telesno vadbo?
    SL EN
         dr. sc. Maroje SORIĆ 

6. Inovacije na delovnem mestu, vloga organizacije dela in upravljanja s človeškimi viri (rezultati 3. evropske raziskave o podjetjih in 5. evropske raziskave o delovnih pogojih)
    SL EN
         dr. Greet VERMEYLEN

7. Od fleksibilnosti do prekernosti
    SL EN
         prof. dr. Aleksandra KANJUO MRČELA

8. Vodenje, organizacija dela in psihosocialna tveganja
    SL EN
         mag. Dušan NOLIMAL, dr. med.

9. Družbeno odgovorne aktivnosti upravljanja človeških virov za doseganje dobrega psihičnega počutja zaposlenih
    SL EN
         doc. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK

10. Študije primerov učinkovite organizacije dela
      SL EN
           dr. Monique RAMIOUL

Vse pravice pridržane. Gradiva ni dovoljeno razmnoževati ali razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorjev in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava