Mednarodna konferenca "Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do zdravja in zadovoljstva delavcev?"

09.07.2014

Na mednarodni konferenci, ki bo 13. oktobra letos potekala na Brdu pri Kranju, bodo raziskovalci, strokovnjaki in politiki poskušali odgovoriti na vprašanje, kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do zdravja in zadovoljstva delavcev.

Iz Poročila o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu v Sloveniji« (Eurofound, 2012) izhaja, da večina slovenskih anketirancev poroča, da pri delu doživljajo stres, medtem ko jih več kot 40 % navaja splošno utrujenost. Podatki za Slovenijo so ponovno potrdili visoko intenzivnost dela, saj so anketiranci večinoma poročali o prevelikem obsegu delovnih nalog in slabi organizaciji dela.

Podobno zaskrbljujočo sliko Slovenije kažeta tudi 3. panevropska javnomnenjska raziskava o varnosti in zdravja pri delu (EU-OSHA, 2013) ter ad hoc modul Ankete o delovni sili za 2. četrtletje leta 2013 (Statistični urad RS, 2014).

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zato v sodelovanju s tripartitno Nacionalno mrežo EU-OSHA vodi kampanjo Zdravo delovno okolje 2014-2015: »Obvladajmo stres in psihosocialna tveganja za zdrava delovna mesta«. Kampanja je namenjena ozaveščanju delodajalcev in delavcev o psihosocialnih tveganjih, hkrati pa je tudi priložnost, da se v večji meri posvetimo odpravljanju vzrokov za nastalo stanje. Cilj kampanje torej ni zgolj ukvarjanje s simptomatiko stresa in drugih psihosocialnih tveganj, ampak z vzroki – to so slaba organizacija dela, slabo upravljanje in slabo vodenje.

Glavni dogodek kampanje v letošnjem letu bo mednarodna konferenca, ki jo 13. oktobra letos organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ter Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound). Na njej bodo raziskovalci, strokovnjaki in politiki poskušali odgovoriti na vprašanje, kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do zdravja in zadovoljstva delavcev.

Konferenca bo potekala v slovenskem, angleškem, nemškem in hrvaškem jeziku. Zagotovljeno bo simultano prevajanje.

Kotizacije ni. Število udeležencev je omejeno, zato je predhodna prijava obvezna.

Vabimo vas, da si ogledate program konference in čim prej oddate prijavnico.

Prijave bomo sprejemali do zasedbe prostih mest.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava