Mednarodna konferenca "Uspešni delajo varno in zdravo"

20.11.2008

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v petek, 7. novembra 2008 v kongresnem centru Brdo pri Kranju organiziralo mednarodno konferenco »Uspešni delajo varno in zdravo«, na kateri si je vrsta tujih in domačih strokovnjakov prizadevala spodbuditi celovito razpravo o problematiki zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter osvetliti tako stroške kot tudi koristi vseh vpletenih – t.j. delavca kot posameznika, podjetja in družbe kot celote.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v petek, 7. novembra 2008 v kongresnem centru Brdo pri Kranju organiziralo mednarodno konferenco »Uspešni delajo varno in zdravo«, na kateri si je vrsta tujih in domačih strokovnjakov prizadevala spodbuditi celovito razpravo o problematiki zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter osvetliti tako stroške kot tudi koristi vseh vpletenih – t.j. delavca kot posameznika, podjetja in družbe kot celote.

Program konference:

Pozdravni govor   
mag. Franc Hočevar, svetovalec predsednika Republike Slovenije
Urad predsednika Republike Slovenije

Uvodni govor
mag. Darko BUTINA, v.d. generalnega direktorja
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve


1.   Ekonomika varnosti in zdravja pri delu
Moderatorka:
Tatjana Petriček, vodja sektorja za varnost in zdravje pri delu
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

   
Stroški in koristi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu z vidika posameznika, podjetja in družbe kot celoteSL,  EN)
dr. Markku Aaltonen
Institute of Occupational Health, Finland


Konkurenčnost podjetij in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu SL,  EN)
Kris de Meester
Business Europe


Predstavitev dokumenta Evropske komisije »Reducing administrative burdens in the European Union - 2007 progress report and 2008 outlook«SL,  EN)
Maria Teresa Moitinho de Almeida
Evropska komisija


Pilotni projekt merjenja administrativnih stroškov na področju varnosti in zdravja pri deluSL,  EN)
Slavko Patekar, višji svetovalec
Ministrstvo za javno upravo


Analiza stroškov in koristi izvajanja predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu na IrskemSL,  EN)
Daniel Kelly
Health and Safety Policy, Ireland


Analiza stroškov in koristi izvajanja predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji in v nekaterih izbranih dejavnostih SL,  EN)
doc. dr. Matjaž Novak
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper


Analiza stroškov in koristi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v podjetju Krka, d.d., Novo mestoSL,  EN)
Andrej Škulj, vodja Službe varnosti in zdravja pri delu
Krka, d.d., Novo mesto


2.   Varnost in zdravje pri delu ter staranje prebivalstva
Moderatorka:
Lučka Böhm, izvršna sekretarka
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije


Demografska slika Slovenije in EU-27SL,  EN)
mag. Apolonija Oblak Flander, vodja oddelka za demografske statistike
Statistični urad RS


Staranje delavcev: ogledalo kakovosti delovnega življenja – izzivi za strategijo na področju preventiveSL)
Laurent Vogel
European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety (ETUI - REHS)


Kadrovska strategija v času demografskih spremembSL,  EN)
Jože Glazer, predsednik
Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije


Evolucija vodenja – evolucija HRM
dr. Daniela Brečko, direktorica
Planet GV, poslovno izobraževanje, d.o.o.


Staranje delavcev – izziv za slovensko stroko varnosti in zdravja pri delu SL,  EN)
Mirko Vošner, predsednik
Zbornica varnosti in zdravja pri delu


3.   Ekonomske spodbude na področju varnosti in zdravja pri delu
Moderator:
Pavel Sedovnik, namestnik generalnega sekretarja
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije


Evropska primerjava ekonomskih spodbud na področju varnosti in zdravja pri delu SL,  EN)
dr. Dietmar Elsler
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu


Možnosti za uvedbo ekonomskih spodbud v SlovenijiSL,  EN)
mag. Rosvita Svenšek, direktorica ZZZS OE Maribor
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Maribor


Model integriranega sistema inšpekcije dela (Luksemburg
)
Paul Weber, direktor
Inspection du Travail et des Mines, Luxembourg
Generalni sekretar International Association of Labour Inspection


Svetovalna vloga inšpektorata za delo
SL,  EN)
mag. Borut Brezovar, glavni inšpektor RS za delo
Inšpektorat RS za delo


Zaključni govor

mag. Darko BUTINA, v.d. generalnega direktorja
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

Program konference je na voljo v  slovenščini,  angleščini in  francoščini

Utrinki s konference:

  

  

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava