Kampanja

Naredite si breme lažje

Ročno premeščanje bremen predstavlja resno grožnjo za zdravje delavcev. Poleg tega pa so bolečine v hrbtu tudi posledica neustreznih ergonomskih razmer na delovnem mestu. Odpravi tovrstnih tveganj za zdravje delavcev bi morali delodajalci nameniti večjo pozornost.

Spletna aplikacija vsebuje osnovne informacije in navodila o varovanju delavcev pred tveganji za poškodbe in okvare hrbtenice na delovnem mestu. Z njo želimo delodajalcem in delavcem poljudno približati ukrepe za varovanje pred tovrstnimi okvarami.

 

"NAREDITE SI BREME LAŽJE"

...in zmanjšajte možnosti obolenja hrbtenice

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava