Kampanja

O kampanji

Sestavni del rešitve za problem staranja delovne sile v Evropi je podaljševanje delovnega življenja. Delo lahko namreč pozitivno vpliva na telesno in duševno zdravje posameznika. Spodbujanje vzdržnega delovnega življenja in zdravega staranja lahko prispeva k bolj zdravim in motiviranim delavcem, manjši fluktuaciji in odsotnosti z dela ter večji produktivnosti organizacije.

Kampanja je namenjena ozaveščanju o vplivu dobrega upravljanja varnosti in zdravja pri delu na delovno  življenje posameznika ter o pomenu prilagajanja dela posameznikovim sposobnostim, bodisi na začetku bodisi na koncu njegove poklicne poti. Samo z učinkovitim upravljanjem varnosti in zdravja pri delu ter upoštevanjem raznolikosti delavcev je mogoče zagotoviti njihovo zdravo staranje in upokojitev v dobrem zdravstvenem stanju.

Kampanja Zdravo delovno okolje 2016–2017 ima naslednje cilje:

  1. spodbuditi prizadevanja za vzdržno delovno življenje in zdravo staranje ter poudariti pomen preventive skozi celotno delovno življenje;
  2. pomagati delodajalcem in delavcem (vključno z malimi in mikro podjetji) z zagotavljanjem informacij in orodij za upravljanje varnosti in zdravja pri delu, ki upoštevajo staranje zaposlenih;
  3. spodbuditi izmenjavo informacij in primerov dobre prakse na tem področju.
Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava