Kampanja

Dobra praksa

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 15. junija 2017 organiziralo slavnostno podelitev nacionalnih priznanj »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016-2017«, ki je potekala v Mestnem muzeju Ljubljana. Priznanja sta podelila dr. Christa Sedlatschek, direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu ter Peter Pogačar, državni sekretar na ministrstvu.

Priznanje za najboljšo dobro na področju varnosti in zdravja pri delu 2016-2017 je prejelo:

Ministrstvo za notranje zadeve
Policija, Policijska uprava Murska Sobota

Ulica arhitekta Novaka 5, Murska Sobota

Vodstvo Policijske uprave Murska Sobota se zaveda, da je potrebno zaposlenim zagotoviti delovno okolje, ki bo prispevalo k njihovi varnosti in dobremu počutju, saj se slednje odraža na njihovi delovni učinkovitosti. Povprečna starost zaposlenih je 43,5 let, zaradi česar izvajajo projekt »Zdrava delovna mesta za vse generacije«, v okviru katerega posebno pozornost namenjajo ukrepom za zdravo staranje zaposlenih.

Komisija za ocenjevanje kandidatov za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016-2017« je ugotovila, da primer dobre prakse, ki ga je razvila Policijska uprava Murska Sobota, predstavlja najbolj celosten pristop k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu za vse generacije, zaradi česar mu je podelila najvišje priznanje.

Omenjeni primer dobre prakse je prejel tudi evropsko pohvalo »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016-2017«, ki jo je podelila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu.

Komisija za ocenjevanje kandidatov se je nadalje odlo?ila, da tri enakovredna priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016-2017« podeli primerom dobre prakse, ki so jih razvili v naslednjih organizacijah (naštete so po abecednem vrstnem redu):

Impol 2000, d.d.

Partizanska 38, Slovenska Bistrica

Podjetje Impol 2000, d.d. je razvilo poseben program mentorstva in medgeneracijskega sodelovanja, usmerjenega v izboljšanje varnosti in zdravja pri delu. Ta predstavlja občutno nadgradnjo zakonskih zahtev na področju usposabljanja za varno delo. Program usposabljanja se pripravljanja individualno, tako da se lahko prilagodi vsakemu delovnemu okolju, upoštevaje specifiko posameznega delovnega mesta. Ključnega pomena je, da pri programu mentorstva sodelujeta varnostni inženir in oseba, ki je nadrejena delavcu. Prenos znanja in izkušenj med zaposlenimi ter medgeneracijsko sodelovanje zagotavljata kakovostno usposobljene delavce, zaradi česar se v podjetju zmanjšuje število nezgod pri delu.

Revoz d.d.

Belokranjska cesta 4, Novo mesto

Revoz d.d. ima vpeljan celovit sistem zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, ki upošteva vse generacije delavcev. Podjetje si nenehno prizadeva izboljšati delovna mesta z investiranjem v inovativno delovno opremo. Lastne ergonomske rešitve, kot je, na primer, vpeljava najsodobnejših optičnih senzorskih dvoročnih vklopov, prispevajo k preprečevanju sindroma karpalnega kanala in s tem k ohranjanju zdravja delavcev. Podjetje daje poseben poudarek prilagoditvi delovnih mest starejšim delavcem in delavcem z zdravstvenimi omejitvami.

Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

Erjavčeva ulica 20, Nova Gorica

Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. so se odločile, da bodo za izboljšanje zdravstvenih kazalnikov zaposlenih uvedle celostni pristop k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Začetni projekt »Malica ni kava in cigareta« so nadgradili z izvajanjem cele vrste podpornih aktivnosti. Posebno pozornost so namenili starejšim delavcem, saj je povprečna starost zaposlenih v podjetju 43 let. Pri oblikovanju ukrepov za izboljšanje zdravja zaposlenih je bila upoštevana raznolikost zaposlenih tako glede vrste delovnih mest, kot tudi glede starostne strukture.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava