Kampanja

Aktivnosti

Brezplačni 3-dnevni seminar »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja« (Ljubljana, 18. maja, 25. maja in 1. junija 2016)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z Evropsko agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) organiziralo brezplačni 3-dnevni seminar »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja«, ki je bil namenjen vodilnim in vodstvenim delavcem v javnem sektorju, kot tudi kadrovskim delavcem in strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu.

Namen seminarja je bila predstavitev:

 • osnov upravljanja človeških virov;
 • obveznosti delodajalca na področju zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja ter promocije zdravja na delovnem mestu;
 • delovno-pravnih in organizacijskih pristopov, strategij in aktivnosti, ki pripomorejo k zmanjševanju psihosocialnih dejavnikov tveganja;
 • menedžmenta starosti na ravni organizacije, ravnanja s starejšimi delavci in medgeneracijskega sodelovanja;
 • pomena socialnega dialoga na področju upravljanja varnosti in zdravja pri delu;
 • individualnega pristopa k zagotavljanju družbene odgovornosti, dobrega počutja in celovitosti posameznika;
 • pa tudi spodbujanje osebnostnega razvoja udeležencev.

Seminar je potekal 18. maja, 25. maja in 1. junija 2016 v Ljubljani. Predstavitve s seminarja so objavljene tu. 

Brezplačni seminarji »Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu« (Ljubljana, 11. maj, Dolenjske Toplice, 8. junij 2016)

Društvo – Žarek upanja v svoji raziskavi ugotavlja, da je v Sloveniji delež tistih, ki pijejo alkohol redno (vsaj enkrat tedensko) več kot 50 %. Pri starostni skupini srednje odraslosti (45-64 let) se tudi kažejo težave z zdravstvenim stanjem, socialnimi odnosi v družini, službi in drugje. Ta trend je posebej opazen pri moških, saj jih več kot dve tretjini redno uživa alkohol, torej alkohol pijejo vsaj enkrat tedensko. Glede mej manj tveganega pitja alkohola pa rezultati kažejo, da slaba petina moških in desetina žensk pije tvegano in z večjo verjetnostjo lahko trdimo, da so to osebe, ki bodo zaradi pitja alkohola imele težave s svojim zdravjem.

Pomembna elementa zmanjševanja nezgod pri delu in odsotnosti z dela v organizaciji sta promocija zdravja na delovnem mestu ter preprečevanje uživanja alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu. Le zdrav delavec je namreč psihično trden, osebnostno urejen in produktiven.

V okviru nadaljevanja aktivnosti pretekle kampanje »Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta« ter aktualne kampanje »Zdrava delovna mesta za vse generacije« je zato Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organiziralo v letu 2016 dva brezplačna seminarja »Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu« (Ljubljana, 11. maj 2016; Dolenjske Toplice, 8. junij 2016).

Predstavitve s seminarja so objavljene tu. 

4. simpozij o zdravem življenjskem slogu: Zdrava delovna mesta za vse generacije (Ljubljana, 18.-19. april 2016)

Dogodek, s katerim je  Slovenija napovedala pričetek izvajanja evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2016-2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije, so organizirali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje, Razvojni center informacijsko-komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec v sklopu projekta 24alife ter Zdravniška zbornica Slovenije – v sodelovanju z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) ter Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA).

Obravnavane so bile naslednje teme:

 • izzivi na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v luči demografskih sprememb in tehnološkega razvoja,
 • ravnanje s starejšimi pri delu in medgeneracijska solidarnost kot elementa poslovnega uspeha,
 • zdrav življenjski slog in staranje,
 • promocija zdravja na delovnem mestu,
 • poleg prej naštetih tem bodo predstavljeni primeri dobre prakse iz ZDA (Klinika Mayo), Avstrije, Finske(Berner Ltd.), Nizozemske, Irske, Indije (Apollo Hospitals) in Slovenije.

Posnetke nekaterih predavanj se lahko ogledate tu.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava