Kampanja

Evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2014-2015

Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar: Dobro za vas. Dobro za posel.

Zadnje evropske raziskave kažejo, da so težave z duševnim zdravjem, katerih vzroki so povezani z delom, vse pogostejše. Med ključne dejavnike, ki vplivajo na duševno zdravje, uvrščamo še zlasti ustrahovanje, nadlegovanje in trpinčenje na delovnem mestu, fizično in verbalno nasilje na delovnem mestu, vključno z grožnjami z nasiljem, pa tudi različne oblike diskriminacije. Če delodajalec slednjih oblik ravnanja ne kontrolira in preprečuje, se negativne posledice ne odražajo samo na počutju in storilnosti prizadetega delavca, ampak tudi na širšem delovnem okolju ter v končni fazi na ekonomski učinkovitosti podjetja.

Aktualna kampanja »Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta« bo namenjena ozaveščanju delodajalcev in delavcev o psihosocialnih tveganjih v zvezi z delom, pri čemer bo poseben poudarek na stresu v zvezi z delom. Delodajalce želimo seznaniti s pozitivnimi učinki obvladovanja psihosocialnih tveganj in jih spodbuditi k uporabi preprostih in uporabniku prijaznih orodij za njihovo upravljanje.

Depresija na delovnem mestu

Depresija na delovnem mestu

26.10.2015 | Mag. Dušan Nolimal, dr. med. in specialist socialne medicine, opozarja, da je depresija na delovnem mestu pogosto nevidna in skrita. Če želimo zmanjšati razsežnost problema, si moramo prizadevati za boljše prepoznavanje in diagnosticiranje oseb z depresivno motnjo. K temu pa lahko veliko prispevajo prav ozaveščeni delodajalci in zaposleni. Pomembno je, da pri prizadetem sodelavcu pravočasno opazimo simptome depresije in ustrezno ukrepamo. Več ...

(Zlo)raba farmakoloških učinkovin za krepitev kognitivnih sposobnosti

(Zlo)raba farmakoloških učinkovin za krepitev kognitivnih sposobnosti

19.10.2015 | Doc. dr. Toni Pustovrh ugotavlja, da je dokaj verjetno, da dolgoročna raba farmakoloških učinkovin za krepitev kognitivnih sposobnosti – ob odlaganju spanca, počitka in sprostitve – vodi v dolgoročno izčrpanost in povečano tveganje za različna obolenja, kar pomeni človeške in materialne stroške – tako za zaposlene kot za delodajalce. Več ...

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava