Kampanja

O kampanji

Splošno o evropskih kampanjah varnosti in zdravja pri delu

Evropske kampanje varnosti in zdravja pri delu so namenjene seznanjanju delodajalcev, delavcev in širše javnost s ključnimi temami varnosti in zdravja pri delu. Doslej je bilo izvedenih dvanajst kampanj (vključno z aktualno), ki so med drugim obravnavale: specifična tveganja (npr. hrup, nevarne snovi, stres v zvezi z delom), specifiko gospodarskih dejavnosti (npr. gradbeništva), posebej ogrožene skupine delavcev (npr. mlade delavce), ocenjevanje tveganja itd.

Sčasoma so te kampanje prerasle okvir EU in se danes izvajajo tudi v državah članicah EFTA, v Kanadi, Avstraliji itd. V evropskih kampanjah tako v zadnjih dveh letih sodeluje preko 35 držav. Gre za najobsežnejše kampanje na tem področju v Evropi.

V preteklosti so bile kampanje letne, z letom 2008 so se kampanje začele izvajati na dvoletni osnovi. Kampanje na nivoju EU koordinira Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), na nivoju posamezne države članice pa nacionalna informacijska točka v sodelovanju z nacionalno mrežo.

Slovenija sodeluje v kampanjah varnosti in zdravja pri delu od leta 2002. Letošnja kampanja je deseta po vrsti.

O aktualni kampanji

Evropska kampanja "Partnerstvo za preprečevanje tveganj" se bo izvajala od aprila 2012 do novembra 2013.

Kampanja nosi več sporočil. Temeljno med njimi je, da je za uspešno preprečevanje tveganj nujno tesno sodelovanje delodajalcev in delavcev.

Čeprav Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) nalaga delodajalcu odgovornost za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, pa je mogoče dobre rezultate doseči le, če obstaja tesno sodelovanje med delodajalcem, delavci in predstavniki delavcev.

V kampanji lahko sodelujejo vse organizacije in posamezniki na lokalni, nacionalni in evropski ravni, vključno z:

  • vsemi delodajalci iz javnega in zasebnega sektorja;
  • vodilnimi in vodstvenimi delavci, nadzorniki;
  • delavci, sindikati in delavskimi zaupniki za varnost in zdravje pri delu;
  • vsemi organizacijami in posamezniki, ki si prizadevajo izboljšati raven varnosti in zdravja pri delu.

Podrobnejše informacije o kampanji so objavljene v gradivu kampanje.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava