Kampanja

Aktivnosti

Seminar »Partnerstvo za preprečevanje tveganj« (Brdo pri Kranju, 11.11.2013)

11.11.2013 | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom RS - Soča ter s sofinanciranjem Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) organiziralo seminar »Partnerstvo za preprečevanje tveganj« (Brdo pri Kranju, 11.11.2013).

PREDVAJANJE DOKUMENTARNEGA FILMA »PABLOVA ZIMA« Z JAVNO TRIBUNO (UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE, 25.10.2013)

25.10.2013 | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani organiziralo predvajanje dokumentarnega filma »Pablova zima« za študente – slušatelje predmeta ekonomska sociologija.

Dokumentarni film »Pablova zima / El Invierno de Pablo« španskega režiserja Chica Pereira je na DOK Leipzig 2012 prejel nagrado Evropske agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za najboljši dokumentarec o problematiki delovnega okolja. Film je intimni portret nekdanjega rudarja, sedaj pa upokojenega starega nergača, verižnega kadilca in cinika Pabla, ki z ženo živi v podeželskem mestecu v Španiji. Pablo ima za seboj že več srčnih infarktov, zato je prepričan, da živi na »sposojenem« času. Predvsem pa je prepričan, da bo živel dlje, če se bo uspešno izogibal zdravnikov. V kraju, kjer živi, je bil nekoč rudarski center, medtem ko danes okoliš nazaduje. Tam živijo predvsem starejši ljudje, skupaj s Pablom, ki naniza toliko sarkastičnih komentarjev, da je film skoraj komedija, čeprav je prežet tudi z melanholijo redkih preživelih rudarjev, ki jim je Pereira tudi posvetil film. Film je slovenski javnosti že znan, saj je bil predvajan na 15. festivalu dokumentarnega filma (Kinodvor, 1.-8.3.2013).

ŠTUDENTSKA ARENA 2013 (GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE LJUBLJANA, 22.-24.10.2013)

Študentska arena je največja slovenska izobraževalno-sejemska prireditev za mlade v Sloveniji, ki v začetku študijskega leta na enem mestu ponudi številne aktivnosti v okviru naslednjih tematskih sklopov: izobraževanje, študij doma in v tujini, zaposlitev, mednarodno sodelovanje, aktualno družbeno-politično dogajanje, kultura, prosti čas.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je tudi letos seznanjalo mlade obiskovalce Študentske arene (22.-24.10.2013), kako začeti poklicno pot na varen način. Temeljna vprašanja varnosti in zdravja pri delu so bila predstavljena s pomočjo Napo filmov, priročnika »Varen začetek«, slovenskega spletnega portala varnosti in zdravja pri delu, drugega promocijskega gradiva ministrstva in EU-OSHA ter prikazov varnega dvigovanja težkih bremen ter varnega dela z računalnikom, ki so jih izvedli predstavniki Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo - Oddelka za tehniško varnost.

TISKOVNA KONFERENCA OB ODPRTJU RAZSTAVNEGA PROSTORA NA ŠTUDENTSKI ARENI 2013 (GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE LJUBLJANA, 22.10.2013)

22.10.2013 | Otvoritve razstavnega prostora »Varen začetek – Začni poklicno pot na varen način« se je udeležil tudi g. Dejan Levanič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

SEMINAR »PARTNERSTVO ZA PREPREČEVANJE TVEGANJ« (DOLENJSKE TOPLICE, 21.10.2013)

21.10.2013 | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele Krajine ter s sofinanciranjem Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) organiziralo seminar »Partnerstvo za preprečevanje tveganj« (Dolenjske Toplice, 21.10.2013).

.

SEMINAR »PARTNERSTVO ZA PREPREČEVANJE TVEGANJ« (MARIBOR, 18.10.2013)

18.10.2013 | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z Neodvisnostjo, Konfederacijo novih sindikatov Slovenije in Pošto Slovenije d.d. ter s sofinanciranjem Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) organiziralo seminar »Partnerstvo za preprečevanje tveganj« (Maribor, 18.10.2013).


SEMINAR »PARTNERSTVO ZA PREPREČEVANJE TVEGANJ« (BRDO PRI KRANJU, 16.10.2013)

16.10.2013 | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s sofinanciranjem Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) organiziralo seminar »Partnerstvo za preprečevanje tveganj« (Brdo pri Kranju, 16.10.2013).


IZOBRAŽEVALNA PREDSTAVA ZA OTROKE »EJ, NAPO, PAZI NA VARNOST, ZDRAVJE IN KAPO!« (OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA, 15.10.2013)

15.10.2013 | Učenci Osnovne šole Toneta Čufarja so z navdušenjem pospremili novo izobraževalno predstavo »Ej, Napo, pazi na varnost, zdravje in kapo!«, katere avtor je Aleš Kolar, dipl. dramski igralec.

V šolskem letu 2013/2014 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotavlja v okviru projekta »Uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje« brezplačno izvedbo 50 izobraževalnih predstav »Ej, Napo, pazi na varnost, zdravje in kapo«. Predstava je namenjena seznanjanju učencev 2. triade z osnovami varnosti in zdravja pri delu. Na nevsiljiv in zabaven način jih poučuje o preprečevanju zdrsov in padcev, pravilnem načinu dvigovanja težkih predmetov s tal, varni uporabi lestev, pravilnem ravnanju z ostrimi predmeti in vnetljivimi tekočinami, varnem delu z računalnikom in varni uporabi interneta, ravnanju z nasilneži, škodljivostih hrupa itd.

TISKOVNA KONFERENCA V ZVEZI Z UVAJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA, 15.10.2013)

15.10.2013 | Generalni direktor, Peter Pogačar in ravnateljica, mag. Tanja Grünfeld sta novinarjem predstavila pomembnost uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje. Zgodnje seznanjanje otrok, učencev in dijakov z osnovnimi pravili varnosti in zdravja pri delu namreč prispeva k dvigu kulture varnosti v Sloveniji. Predstavljena so bila različna orodja, s pomočjo katerih lahko vzgojitelji in učitelji na zanimiv način približajo varnost in zdravje pri delu mladim.

TISKOVNA KONFERENCA OB PRIČETKU EVROPSKEGA TEDNA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 2013 (LJUBLJANA, 14.10.2013)

14.10.2013 | Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je potekala tiskovna konferenca g. Dejana Levaniča, državnega sekretarja in g. Petra Pogačarja, generalnega direktorja. Predstavila sta aktivnosti, s katerimi ministrstvo v sodelovanju s partnerskimi organizacijami obeležuje Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2013 (21.-25.10.2013).

Istočasno sta predstavila rezultate 3. panevropske javnomnenjske raziskave o varnosti in zdravju pri delu (2013), ki jo je izvedla Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA).

Tiskovni konferenci je prisostvovala tudi delegacija Uprave za inšpekcijske zadeve Črne gore, ki je bila na študijskem obisku v okviru Twining projekta »MN/IB/SO/01 – Harmonizacija in implementacija zakonodaje na področju inšpekcije dela in varnosti pri delu v Črni gori«.

PREDVAJANJE DOKUMENTARNEGA FILMA »PABLOVA ZIMA« Z JAVNO TRIBUNO (UNIVERZA NA PRIMORSKEM, KOPER, 8.10.2013)

8.10.2013 | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z Univerzo na Primorskem organiziralo predvajanje dokumentarnega filma »Pablova zima«, ki se ga je udeležilo okoli 50 študentov Fakultete za vede o zdravju, Fakultete za managment, Pedagoške fakultete, Fakultete za humanisti?ne študije ter Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Dokumentarni film »Pablova zima / El Invierno de Pablo« španskega režiserja Chica Pereira je na DOK Leipzig 2012 prejel nagrado Evropske agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za najboljši dokumentarec o problematiki delovnega okolja. Film je intimni portret nekdanjega rudarja, sedaj pa upokojenega starega nergača, verižnega kadilca in cinika Pabla, ki z ženo živi v podeželskem mestecu v Španiji. Pablo ima za seboj že več srčnih infarktov, zato je prepričan, da živi na »sposojenem« času. Predvsem pa je prepričan, da bo živel dlje, če se bo uspešno izogibal zdravnikov. V kraju, kjer živi, je bil nekoč rudarski center, medtem ko danes okoliš nazaduje. Tam živijo predvsem starejši ljudje, skupaj s Pablom, ki naniza toliko sarkastičnih komentarjev, da je film skoraj komedija, čeprav je prežet tudi z melanholijo redkih preživelih rudarjev, ki jim je Pereira tudi posvetil film. Film je slovenski javnosti že znan, saj je bil predvajan na 15. festivalu dokumentarnega filma (Kinodvor, 1.-8.3.2013).

Seminarji »Partnerstvo za preprečevanje tveganj« (Koper, 7. 11. 2012 in Maribor, 9. 11. 2012)

09. 11. 2012  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v sodelovanju s socialnimi partnerji ter s finančno pomočjo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu organiziralo 7. in 9. 11. 2012 regionalna seminarja »Partnerstvo za preprečevanje tveganj« v Kopru in Mariboru. Na njima je svoje izkušnje na področju sodelovanja delavcev in delodajalcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu predstavila vrsta odličnih slovenskih podjetij, med katerimi so bili tudi prejemniki letošnjih priznanj »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2012«.

Naslednje seminarje na to temo bo ministrstvo organiziralo jeseni 2013. Vabilo s programi seminarjev bo pravočasno objavljeno na tej strani.

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2012 (22. – 26. 10. 2012)

Pod okriljem Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2012 je slovenska Nacionalna mreža EU-OSHA organizirala vrsto aktivnosti.

Slavnostna podelitev priznanj »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2012« (Gospodarska zbornica Slovenije, 22. 10. 2012)

22. 10. 2012 Minister za delo, družino in socialne zadeve mag. Andrej Vizjak je podelil priznanja za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2012. Današnji dogodek predstavlja vrhunec aktualne kampanje »Partnerstvo za preprečevanje tveganj«. Temeljno sporočilo kampanje je, da je za uspešno preprečevanje tveganj nujno dejavno sodelovanje delodajalcev in delavcev.

Tripartitna komisija za ocenjevanje kandidatov je sprejela odločitev, da je zmagal primer dobre prakse »Zdrava hrbtenica – zdrava družba. Program obvladovanja tveganj za zdravje.«, ki so ga razvili v podjetju ASCOM d.o.o., Idrija. Slednji primer dobre prakse bo ministrstvo prijavilo na evropsko tekmovanje. Enakovredno priznanje pa sta prejela primera dobre prakse »Zdravo, varnejše, boljše«, katerega nosilec je DARS d.d., Celje, ter »Vloga vodstvenih delavcev in zaposlenih pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu«, ki ga je razvila Paloma sladkogorska d.d., Sladki Vrh.

Minister za delo, družino in socialne zadeva mag. Andrej Vizjak je v svojem govoru poudaril, da "demografski trendi, nujnost podaljšanja upokojitvene starosti, vse pogostejša prisotnost nestandardnih oblik zaposlitve, neprestane spremembe na trgu dela, finančna kriza … vse to zahteva od nas, da ponovno razmislimo o politiki, ki jo vodimo na področju varnosti in zdravja pri delu na nacionalni ravni in še zlasti na ravni posameznih organizacij. Potreben sta vizija in dolgoročen pristop. Čeprav se trenutno soočamo z brezposelnostjo med mladimi, pa si organizacije ne smejo delati utvar, da bo tudi v prihodnjih desetletjih tako zlahka najeti mlade, zdrave delavce. V poslovnem interesu organizacij je, da zagotovijo varno in zdravju prijazno delovno okolje za svoje zaposlene, s čimer prispevajo k ohranjanju njihove delazmožnosti tekom celotne delovne dobe. Zdravo delovno okolje … je dobro za zaposlene … dobro pa je tudi za posel."

"Veseli me," je poudaril minister Vizjak, "da je v Sloveniji cela vrsta organizacij, ki se tega dejstva dobro zaveda. Med njimi so tudi organizacije, ki jim bodo danes podeljena priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu«, ki jih Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve podeljuje vsaki dve leti. Te organizacije so dokazale, da je za dvig ravni varnosti in zdravja pri delu potrebna močna zavezanost vodilnih in vodstvenih delavcev varnosti in zdravja pri delu ter sodelovanje z zaposlenimi."

Otvoritev razstave nagrajenih fotografij z vseevropskega natečaja EU-OSHA »V objektivu: ne/varno delo« (Kavarna Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani, 23. 10.-24. 11. 2012)

23. 10. 2012 Pod naslovom V objektivu: ne/varno delo je razstavljenih 12 fotografij, nagrajenih na lanskem natečaju Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu. Drugi vseevropski fotografski natečaj EU-OSHA je bil izziv tako za poklicne kot ljubiteljske fotografe v Evropi, da predstavijo svoj pogled na varna in zdravju prijazna delovna mesta. Posebna pozornost je bila namenjena preprečevanju tveganj. Tako delavcem kot delodajalcem so namreč želeli pokazati, kako lahko sodelujejo pri preprečevanju nezgod pri delu in bolezni v zvezi z delom. Natečaj je privabil okoli 2.500 tekmovalcev iz vse Evrope. Odprt je bil za avtorje iz vseh 27 držav članic EU ter z Islandije, iz Lihtenštajna, Švice in Norveške, iz šestih držav kandidatk in potencialnih držav kandidatk – Hrvaške, Turčije, Srbije, Črne gore, Makedonije in Albanije.

Izide natečaja, ki je potekal lansko poletje, so objavili na sklepni slovesnosti kampanje za zdrava delovna mesta, ki je potekala 22. in 23. novembra 2011 v Bilbau v Španiji. Fotografije bodo na ogled v Kavarni Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani do 24. 11. 2012.

Študentska arena 2012 (Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, 23. - 25. 10. 2012)

23. 10. 2012 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v sodelovanju z študenti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo - Oddelek za tehniško varnost tudi letos predstavilo mladim obiskovalcem Študentske arene osnove varnosti in zdravja pri delu. Obiskovalcem so bila predstavljena pravila varnega dvigovanja težkih bremen in navodila za varno in zdravju neškodljivo delo z računalniki.

Napoved sodelovanja Slovenije v Evropski kampanji varnosti in zdravja pri delu 2012-2013

Dne 23. aprila 2012 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve organiziralo tiskovno konferenco, na kateri je napovedalo pričetek izvajanja Evropske kampanje varnosti in zdravja pri delu 2012 - 2013 v Sloveniji ter hkrati obeležilo 28. april, ki ga je Mednarodna organizacija dela razglasila za Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Na tiskovni konferenci so bili predstavljeni tudi rezultati Panevropske javnomnenjske raziskave o varnosti in zdravju pri delu 2012 za Slovenijo.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava