Kampanja

Evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2012-2013

Naslov Evropske kampanje varnosti in zdravja pri delu 2012 – 2013 je:

»Partnerstvo za preprečevanje tveganj«.

Končno odgovornost za upravljanje poklicnih tveganj nosijo delodajalci in ključni vodilni delavci, vendar je brez dejavnega sodelovanja delavcev njihov trud zaman.

Zato je kampanja usmerjena v:

(1) spodbujanje delodajalcev k prevzemanju vodilne vloge in pobude na področju varnosti in zdravja pri delu ter njihovo ozaveščanje o pomembnosti posvetovanja z delavci;

(2) spodbujanje delavcev in njihovih predstavnikov k dejavnemu sodelovanju z delodajalcem pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu.

Temeljno sporočilo kampanje torej je, da je za uspešno preprečevanje tveganj nujno dejavno sodelovanje delodajalcev in delavcev.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava