Kampanja

Vzdrževanje

Vzdrževanje vpliva na vse gospodarske dejavnosti in na vsakega zaposlenega.

Posledice nerednega vzdrževanja so lahko katastrofalne za podjetje in zaposlene.

Slabi standardi vzdrževanja so najpomembnejši razlog za poklicne bolezni in nezgode pri delu. Številne nezgode se pripetijo:

  • med vzdrževalnimi deli,
  • zaradi neizvajanja vzdrževanja,
  • zaradi slabe kvalitete vzdrževanja.

Po ocenah Eurostata je med 15 do 20 odstotkov vseh nezgod pri delu v EU povezanih z vzdrževalnimi deli. Nadalje se ocenjuje, da je z vzdrževanjem povezanih med 10 in 15 odstotkov nezgod pri delu s smrtnim izidom.

Po ocenah EU-OSHA so vzdrževalci v EU 2-krat do 3-krat bolj izpostavljeni dejavnikom tveganja kot drugi delavci. Poleg tega so pri njih nezgode pri delu 2,7-krat pogostejše.

Podatki za Slovenijo so malenkost nižji. Po ocenah Inštituta za varovanje zdravja RS se je leta 2007 pri vzdrževalnih delih zgodilo 14 odstotkov, leta 2008 pa 14,8 odstotkov prijavljenih poškodb na delu. Najpogosteje se pri vzdrževanju poškodujejo kovinarji in strojni mehaniki. Vzdrževalna opravila so tradicionalno moško delo, zato ne preseneča, da so med poškodovanimi praviloma moški (96 odstotkov).

V Sloveniji se dve tretjini vseh poškodb pri vzdrževalnih postopkih zgodita v proizvodnih dejavnostih, gradbeništvu ter servisnih dejavnostih. Njihov delež je nadpovprečen zlasti v naslednjih panogah: oskrba z elektriko in plinom, rudarstvo, oskrba z vodo in ravnanje z odpadki, informacijske in komunikacijske storitve, druge javne in osebne storitve ter gradbeništvo.

Značilnosti vzdrževalnih del se razlikujejo od panoge do panoge, vedno pa je treba upoštevati pet osnovnih pravil za varnost pri vzdrževalnih delih:

  1. Vzdrževalna dela je treba načrtovati.
  2. Vzdrževalna dela je treba izvajati v varnem okolju.
  3. Pri izvajanju vzdrževalnih del je treba uporabljati ustrezno orodje in opremo, vključno z osebno varovalno opremo.
  4. Vzdrževalna dela je treba izvajati v skladu z načrtom, brez improvizacij, bližnjic ali hitenja zaradi časovnega pritiska.
  5. Na koncu je treba preveriti, ali je bilo vzdrževanje ustrezno izvedeno in ugotoviti, ali je mogoče delovni proces ponovno varno zagnati.

Zdravo delovno okolje: Dobro za vas. Dobro za posel.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava