Kampanja

O kampanji

Cilj kampanje je spodbujanje pravilnega pristopa k izvajanju vzdrževalnih del na podlagi petih preprostih pravil:

  • Načrtovanje – skupaj z zbiranjem podatkov, izdelavo ocene tveganja in odločanjem o ukrepih, ki so potrebni za odpravljanje ali omejevanje tveganja, vključno z usposabljanjem in obveščanjem delavcev.
  • Zagotovitev varnosti – vključno s pridobitvijo ustreznih dovoljenj za delo od ustreznih organov, zagotovitvijo varne poti za dostop do delovnega območja in odhod z njega, izklopom električnega napajanja in zavarovanjem delovnega območja zaradi varnosti delavcev, ki opravljajo vzdrževalna dela.
  • Varno delo – vključno z uporabo ustrezne opreme, ne samo pravega orodja, temveč tudi prave varovalne opreme in varovalnih oblačil.
  • Delo po načrtu – upoštevajte dogovorjeni načrt in sprejeti sistem dela, ne da bi pri tem delali bližnjice.
  • Preverjanje – preden prenehate z delom, se prepričajte, ali je bil postopek vzdrževanja uspešno končan in ali ni povzročil dodatnih tveganj.

Izvajanje vzdrževalnih del lahko ogrozi delavce, vendar pa lahko njihovo neizvajanje ogrozi še več delavcev. Delodajalci, ki ne vzdržujejo opreme ali ne upoštevajo varnostnih postopkov, tvegajo uničujočo nezgodo pri delu.

Zdravo delovno okolje: Dobro za vas. Dobro za posel.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava