Kampanja

Aktivnosti

Napoved evropske kampanje varnosti in zdravja pri delu 2010 – 2011 (Ljubljana, 28. april 2010)

Na dan, ki je razglašen za Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj s člani nacionalne mreže za sodelovanje z EU-OSHA napovedalo pričetek izvajanja Evropske kampanje varnosti in zdravja pri delu 2010 -2011 v Sloveniji.

Študentska arena 2010 (Ljubljana, 19. – 21. oktober 2010)

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v sodelovanju s študenti Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo seznanilo mlade, ki so obiskali Študentsko areno 2010, z osnovami varnosti in zdravja pri delu. Posebna pozornost je bila namenjena zlasti varnosti in zdravju pri vzdrževalnih delih, ki je tema aktualne evropske kampanje, pa tudi varnemu premeščanju bremen.

Prireditev "Zdravo delovno okolje. Dobro za vas. Dobro za posel.", Ljubljana, 25. oktober 2010

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2010 se je pričel s prireditvijo Zdravo delovno okolje. Dobro za vas. Dobro za posel. Program

V okviru prvega dela prireditve je gospod William Cockburn, projektni vodja (EU - OSHA) predstavil rezultate Evropske ankete podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER 2009), v katero je vključenih 31 držav (EU - 27, Hrvaška, Turčija, Norveška in Švica). rezultati temeljijo na anketiranju 28.649 vodstvenih delavcev in 7.226 delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu iz javnih in zasebnih podjetij in organizacij iz vseh dejavnosti (z izjemo kmetijstva in ribištva).

Gospod Cockburn je predstavil najpomembnejše ugotovitve raziskave glede upravljanja varnosti in zdravja pri delu, upravljanja psihosocialnih tveganj, ključnih spodbud in ovir na področju upravljanja psihosocialnih tveganj ter sodelovanja zaposlenih.
Predstavitev

V nadaljevanju je dr. Ivan Svetlik, minister, podelil priznanje "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2010" podjetju Otis lift, d.o.o.. Prej omenjeno podjetje s svojim pristopom k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, ki temelji na dobrem upravljanju in sodelovanju vodstva ter zaposlenih, daje izjemen in inovativen prispevek k celostni obravnavi varnega vzdrževanja, pri čemer svoje izkušnje prenaša na podizvajalce in pogodbene partnerje.
Predstavitev

Šest brezplačnih regionalnih seminarjev "Varnost pri vzdrževalnih delih"

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je s podporo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu organiziralo brezplačne seminarje o varnosti pri vzdrževalnih delih. Pri njihovi izvedbi so sodelovali predstavniki Inšpektorata RS za delo, Društva vzdrževalcev Slovenije, Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine, Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Združenja delodajalcev Slovenije ter Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ.

Posvet ZSSS o novem Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Ljubljana, 27. oktober 2011)

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je 27. oktobra 2011 organizirala posvet o varnosti in zdravju pri delu, ki bo namenjen obravnavi novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011).

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava