Kampanja

Evropska kampanja za varnost pri vzdrževalnih delih 2010-2011

Vzdrževanje je, preprosto povedano, delo, s katerim se zagotavlja, da so delovno mesto in njegova konstrukcija, oprema, stroji, pohištvo in objekti varni ter da se obenem preprečuje njihovo propadanje. Redno vzdrževanje lahko prepreči tudi nenadno in nepričakovano okvaro.

Obstajata dva pristopa k vzdrževanju:

  • Preventivno ali proaktivno vzdrževanje – preverjanje in popravila se izvajajo tudi takrat, ko zanje ni očitne potrebe. Tovrstne aktivnosti (na primer vzdrževanje vozila) se običajno načrtujejo v skladu z navodili proizvajalca ali politiko upravljanja.
  • Korektivno ali reaktivno vzdrževanje – izvajanje nepredvidenih popravil na delovnih objektih ali opremi po nenadni okvari ali napaki. To vzdrževanje je običajno bolj nevarno kot načrtovano vzdrževanje.

Cilj Evropske kampanje za varnosti pri vzdrževalnih delih 2010-2011 je ozaveščanje o:

  • pomembnosti vzdrževanja ter
  • tveganjih, ki nastanejo, če vzdrževanje ni pravilno izvedeno.

Kampanja promovira pet osnovnih pravil za varnost pri vzdrževalnih delih in si na ta način prizadeva izboljšati raven varnosti in zdravja na delovnih mestih.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava