Kampanja

Dobra praksa

Nacionalna priznanja "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2008"

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 20. oktobra 2008 podelilo nacionalna priznanja "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2008" organizacijam, ki so dala izjemen in inovativen prispevek k celostnemu obravnavanju ocene tveganja.

Priznanje sta prejela:

  • TERME RADENCI, d.o.o., družba za turizem, Radenci skupaj s SAVA MEDICAL IN STORITVE, d.o.o., Kranj
    Terme Radenci,d. o. o., družba za turizem obravnava varnost in zdravje pri delu sistematično, proaktivno, odgovorno in celovito. Vodstvo družbe šteje raven varnosti in zdravja pri delu za enega najbolj očitnih kazalcev kakovosti in poslovne zanesljivosti podjetja. Ob tem vlaganja v varnost in zdravje pri delu ne obravnava kot strošek, ampak kot dobro investicijo. Koncept nenehnega izboljševanja ugodja pri delu vključuje fizično, moralno in socialno dimenzijo. Terme Radenci d. o. o., družba za turizem si poleg tega prizadeva za zmanjševanje pogostosti poškodb pri delu, dosledno izvajanje preventivnih ukrepov, preprečevanje psihosocialnih tveganj, kot je stres, preprečevanje odvisnosti od psihoaktivnih snovi in iger na srečo. V družbi so razvili posebno metodologijo za ocenjevanje tveganja, ki omogoča sistematično prepoznavanje nevarnosti. Ocenjevalni kriteriji verjetnosti, resnosti in izpostavljenosti so osnova za določitev stopnje tveganja na delovnih mestih. Učinki sistematičnega in celovitega pristopa k obvladovanju tveganja se kažejo tako v zmanjšanju števila nezgod, kot tudi poškodb pri delu.
  • REVOZ, d.d., Novo mesto
    Revoz, d. d., Novo mesto izvaja ocenjevanje tveganja kot proces stalnega nadzorovanega zmanjševanja tveganj pri delu. Politika delniške družbe namreč določa, da je "izboljšanje varnosti, ergonomije in pogojev dela ena od Revozovih prednostnih nalog". Revoz. d. d., Novo mesto uporablja oceno tveganja kot orodje za doseganje cilja, ki zahteva "ohranjanje zdravja zaposlenih". Ocena tveganja obsega več etap, in sicer analizo stanja, načrtovanje ukrepov za zmanjševanje tveganj ter preverjanje uresničevanja ukrepov. Aktivnosti temeljijo na stalnem spremljanju rezultatov varnosti in zdravja pri delu. Revoz, d. d., Novo mesto skrbi za obveščanje zaposlenih o varnem delu in jih vključuje v razpravo o vprašanjih varnega in zdravega dela. Temu je zlasti namenjeno tedensko preverjanje varnosti po posameznih obratih, pa tudi mesečne predstavitve varnega dela na animacijskih sestankih in izvajanje projekta "Opazujem=>Napredujem". Dolgoletna prizadevanja na področju varnosti in zdravja pri delu v tovarni Revoz, d. d., Novo mesto dajejo pozitivne rezultate, saj so se opazno zmanjšale nezgode pri delu, katerih posledica je zaustavitev delovnega procesa, prav tako pa je opazno tudi precejšnje zmanjšanje odsotnosti z dela zaradi nezgod pri delu.

Evropske nagrade in priznanja za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2008-2009

9. evropsko tekmovanje za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu se je zaključilo 27. aprila 2009 v Pragi s slavnostno podelitvijo nagrad in priznanj, ki je potekala pod pokroviteljstvom Evropske komisije, Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ter Češke kot predsedujoče države. Izmed več sto podjetij in organizacij iz različnih dejavnosti, ki so se udeležile nacionalnih tekmovanj v državah članicah EU, jih je le 47 izpolnilo kriterije za sodelovanje na evropskem tekmovanju.

Med osmimi podjetji, ki so prejela evropsko nagrado za inovativen pristop k ocenjevanju tveganja, je bilo tudi zdravilišče Radenci, d.o.o., družba za turizem, skupaj s Sava Medical in storitve, d.o.o. Poleg nagrad je bilo podeljenih tudi devet priznanj za dobro prakso. Med prejemniki priznanj je bil tudi Revoz,d.d., Novo mesto.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava