Kampanja

Evropska kampanja za ocenjevanje tveganja 2008-2009

Cilji Evropska kampanja varnosti in zdravja pri delu 2008 – 2009, ki je posvečena ocenjevanju tveganja so naslednji:

  • posredovati jasno sporočilo, kaj je ocenjevanje tveganja;
  • odpraviti napačna prepričanja, da gre za kompliciran in birokratski postopek, ki ga lahko izvajajo samo strokovnjaki;
  • promovirati vključevanje delavcev in njihovih predstavnikov v postopek ocenjevanja tveganja.

Ocena tveganja je postopek, s katerim ovrednotimo tveganja za varnost in zdravje delavcev, ki jih predstavljajo nevarnosti na delovnem mestu. Je sistematičen pregled vseh vidikov dela in obravnava naslednja vprašanja:

  • kaj lahko povzroči poškodbe ali škodo,
  • ali je nevarnosti mogoče odpraviti, in če to ni mogoče,
  • kakšni preventivni ali varnostni ukrepi so, ali bi morali biti uvedeni za nadzor tveganj.
  • Naloga delodajalcev je, da zagotovijo varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom ter izvedejo oceno tveganja.

Po oceni Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu bi za večino podjetij moral ustrezati preprost petstopenjski pristop k ocenjevanju tveganja. Obstajajo tudi drugi postopki, ki so ravno tako učinkoviti, še posebno pri bolj zapletenih tveganjih in okoliščinah. Vodilna načela so enaka, ne glede na to, ali je postopek ocene tveganja razdeljen na več ali manj korakov, ali pa so celo nekateri od korakov drugačni.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava