Kampanja

O kampanji

(V)gradimo varno(st)!Letošnji Evropski teden varnosti in zdravja pri delu bo posvečen gradbeništvu, saj v EU izgubi življenje v tej dejavnosti vsako leto okoli 1.300 delavcev. Poleg tega so pri gradbenih delih delavci izpostavljeni tveganjem, ki pripeljejo do okvar zdravja, kot so azbestoza, bolečine v hrbtenici, vibracijska bolezen (sindrom belih prstov), kožne razjede zaradi uporabe cementa.

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu je informativna kampanja, ki bo vključevala številne aktivnosti za širjenje vedenja o ključnih težavah in rešitvah pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v dejavnosti gradbeništva. Sestavni del te kampanje je tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2004«, ki je namenjeno tistim gospodarskim družbam in organizacijam, ki so najbolj uspešno rešile vprašanja varnosti in zdravja pri delu v gradbeništvu.

Kampanjo bo vodila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu v sodelovanju z nacionalnimi mrežami. Kampanja bo dosegla vrhunec med 18. in 22.oktobrom 2004, ko bodo aktivnosti tekle istočasno v 31-ih evropskih državah.

V Sloveniji bo kampanjo vodilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj z Nacionalno mrežo za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu, ki deluje pri ministrstvu ter v katero so vključeni vladni predstavniki, predstavniki socialnih partnerjev ter strokovne javnosti.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava