Kampanja

O kampanji

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2006

Informacija o Zaključni prireditvi Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2006 Varen začetek, 26.10.2006 - se prenese v poglavje »Aktivnosti«.

Cilj Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2006 je spodbuditi prizadevanja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu mladih delavcev.

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2006 poteka pod skupnim sloganom:

Varen začetek

V okviru kampanje bo potekalo:

  • nacionalno tekmovanje za priznanje Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2006, kjer se lahko prijavijo podjetja in organizacije, vključno s šolami, univerzami in izvajalci usposabljanj, ki so na izjemen ali inovativen način prispevali k temu, da se mladim zagotovi varen začetek poklice poti oziroma, da se spodbuja ozaveščanje ljudi o tveganjih in njihovem preprečevanju ter

  • tekmovanje za naslov Mladi filmski ustvarjalec leta, kjer se lahko prijavijo samo učenci in dijaki, ki bodo na dan 30. septembra 2006 mlajši od 19 let.

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2006 nikakor ni namenjen samo najstnikom!

Ciljno skupino sestavljajo:

  1. šolajoča se mladina,
  2. mladi delavci in njihovi predstavniki,
  3. delodajalci in nadzorniki,
  4. izobraževalne ustanove.

Kampanja pa mora doseči zlasti:

  1. delavce, ki so pravkar končali šolanje in našli prvo zaposlitev,
  2. vajence in
  3. šolajočo se mladino, ki občasno dela (študentsko delo).

Osrednji del kampanje bo potekal v tednu od 23. do 27. oktobra 2006.

Kampanjo bo vodila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu v sodelovanju z nacionalnimi informacijskimi točkami. Kampanja bo dosegla vrhunec med 24. in 28. oktobrom 2005, ko bodo aktivnosti tekle istočasno v 31-ih evropskih državah.

V Sloveniji bo kampanjo vodilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj z Nacionalno mrežo za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu, ki deluje pri ministrstvu ter v katero so vključeni vladni predstavniki, predstavniki socialnih partnerjev ter strokovne javnosti.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava