Kampanja

Aktivnosti

Zaključna prireditev Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2006 Varen začetek, 26.10.2006

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2006Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije sta 26. oktobra 2006 na Bledu organizirala zaključno prireditev Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2006 Varen začetek, ki ji je sledila slavnostna podelitev priznanj na področju varnosti in zdravja pri delu 2006.

Program zaključne prireditve in prispevki

Predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu za mlade delavce
Jasmina Rakita, univ.dipl. pravnica, Inšpektorat RS za delo

Vloga delodajalca in zagotavljanje mentorstva pri vključevanju mladih v delovni proces
mag. Sandra Senčič, univ. dipl. inž. met., Kova d.o.o.

Izvajanje predpisov s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu za mlade delovce
mag. Borut Brezovar, glavni inšpektor za delo, Inšpektorat RS za delo

Izjave o varnosti za mlade delavce
mag. Milan Srna, predstojnik Centra za strokovne naloge varnosti, ZVD d.d.

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu mladih delavcev v Republiki Avstriji
Štefan Orasche, dipl.inž., Inšpektorat Republike Avstrije za delo

Posredovanje zaposlitve in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
Mitja Žiher, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Izkušnje mladih
Luka Lavriša, absolvent FKKT-OTV

Vloga staršev pri vključevanju otrok v delo
Peter Stefanoski, direktor Socialne inšpekcije, Inšpektorat RS za delo

Vključevanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževanje - izkušnje osnovne in srednje šole
Martin Pivk, univ.dipl.ing.str., ravnatelj ; Matjaž Luznar, univ.dipl.ing.str., Srednja šola za strojništvo Škofja Loka

Psihične posebnosti mladega delavca
doc. Marija Molan, univ.dipl.psih., Inštitut za medicino dela, prometa in športa, Klinični center

Čili za delo, program promocije zdravja pri delu
mag. Eva Stergar, univ.dipl.psih. ; Tanja Urdih Lazar, univ.dipl.nov., Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

Sistem upravljanja varnosti in zdravja pri delu v družbi Revoz
Zdravko Bučar, univ.dipl.ing.kem., Revoz d.d.

Sistem vodenja poslovanja s podporo modela ZVOK (Zdravje-Varnost-Okolje-Kakovost)
mag. Stanislav Golc, univ.dipl.org.ing., Svetovanje Halonga Consulting

Eksplozijska varnost kot element splošne varnosti pri delu
mag. Martin Volmajer, univ.dipl.inž.str. ; Mihael Čoki, univ.dipl.inž.el., IVD Maribor

Ergonomsko reševanje obremenjenosti gibal
Marjan Bilban, prim.prof.dr., dr.med., spec. medicine dela, prometa in športa, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.

Predlogi evropskih sindikatov za domet strategije EU za varnost in zdravje pri delu 2007 - 2012
Lučka Böhm, univ.dipl.sociol., izvršna sekretarka ZZZS, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Osamljena delovna mesta
Jožef Trpin, univ.dipl.ing., Lek d.d.

Standardizacija na področju varnosti strojev
Marjan Koželj, univ.dipl.inž.str., koordinator projektov, Slovenski inštitut za standardizacijo

mag. Borut BrezovarLetošnja priznanja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za dosežke na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu je prejemnikom izročil mag. Borut Brezovar, glavni inšpektor Republike Slovenije.

 

 

Jože HaukoMedtem ko je Jože Hauko, predsednik obeh komisij za ocenjevanje kandidatov za priznanja predstavil delo komisij in način ocenjevanja.

 

 

UnitechPriznanje "DOBRA PRAKSA NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 2006" je prejelo podjetje TCG UNITECH LTH ORODJARNA IN LIVARNA D.O.O. iz Škofje Loke za vzorno urejen sistem usposabljanja vajencev. Podrobnejše informacije o primeru dobre prakse so objavljene na strani Dobra praksa.

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je letos prvič podelilo priznanja "VAREN ZAČETEK - MLADI FILMSKI USTVARJALEC LETA", ki so jih prejeli:

  • SIMON ZUPAN, dijak Ekonomske šole Kranj - Srednje poklicne in strokovne šole ter avtor filma DO ZNANJA TEŽKO, Z ZNANJEM LAHKO. Film je nastal pod mentorstvom prof. JANEZA ČERNILCA.
  • MITJA MLAKAR, MOJCA PERNAT, ROBERT RIBIČ IN MIHA ŠUBIC, dijaki III. Gimnazije Maribor ter avtorji filma "FERDO, FERDI, FERDINAND". Film je nastal pod mentorstvom TOMAŽA KOROŠCA.

Podrobnejše informacije o nagrajenih filmih si lahko ogledate tukaj.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava