Kampanja

Evropska kampanja Varen začetek 2006

V EU je po podatkih Eurostata pogostost nezgod pri delu med delavci, starimi od 18 do 24 let, za več kot 40 % višja kot v drugih starostnih skupinah. Razlike med dejavnostmi in poklici so precejšnje. Najbolj nevarno je prvo leto zaposlitve.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu kot razloge za pogoste nezgode pri delu med mladimi navaja:

  • slabo usposobljenost za varno opravljanje delovnih nalog;
  • neizkušenost mladih, ki se ne zavedajo tveganj, ki so jim izpostavljeni;
  • nepoznavanje dolžnosti delodajalca na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu;
  • nepoznavanje pravic in dolžnosti delavca;
  • nizka zavest o pomembnosti varnosti in zdravju pri delu;
  • vrste del in delovni pogoji, v katerih delajo mladi;
  • nezrelost mladih delavcev.

Da bi mladim omogočili varen začetek poklicne poti, jim je treba privzgojiti kulturo varnosti.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava