Kampanja

O evropskem tednu

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu na ravni Evropske unije koordinira Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, na nacionalni ravni pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

V evropskem tednu lahko sodelujejo vse organizacije in posamezniki na lokalni, nacionalni in evropski ravni, vključno z:

  • javnimi in zasebnimi podjetji,
  • majhnimi in srednje velikimi podjetji,
  • vodilnimi in vodstvenimi delavci, nadzorniki in delavci,
  • sindikati in delavskimi zaupniki za varnost in zdravje pri delu,
  • strokovnimi inštitucijami na področju varnosti in zdravja pri delu,
  • raziskovalci in strokovnimi delavci s področja varnosti in zdravja pri delu,
  • nosilci usposabljanja,
  • organizacijami s področja izobraževanja,
  • zavarovalnicami,
  • itd.
Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava