Kampanja

O evropskem tednu

Kaj je ET 2003?

V okviru prizadevanj za varno in zdravo delovno okolje v Evropi predstavlja Evropski teden varnosti in zdravja pri delu najpomembnejši dogodek. Aktivnosti letošnjega ET 2003 bodo potekale pod sloganom »Nevarne snovi – ravnaj skrbno!«. Namenjene bodo torej dvigu ravni znanja o ravnanju z nevarnimi snovmi pri delu.

Kdo je organizator ET 2003?

Pod vodstvom Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu države članice Evropske unije in države članice EFTA že dobro desetletje organizirajo Evropski teden varnosti in zdravja pri delu. V preteklem letu so se v te aktivnosti vključile prvič tudi države kandidatke za vstop v Evropsko unijo.

V Sloveniji koordinira ET 2003 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v sodelovanju s člani Nacionalne mreže za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu ter drugimi zunanjimi sodelavci (reprezentativnimi sindikati, združenji delodajalcev, Gasilsko zvezo Slovenije itd.)

Kdaj bo potekal ET 2003?

Aktivnosti ET 2003 bodo v Sloveniji potekale med 20. in 24. oktobrom 2003.

Kdo lahko sodeluje v ET 2003?

K sodelovanju v aktivnostih ET 2003 so vabljeni delavci, delavski zaupniki, sindikati, varnostni inženirji, managerji, delodajalci, združenja delodajalcev itd. Skratka, vabljeni so vsi, ki se na kakršenkoli način srečujejo s problematiko varnosti in zdravja pri delu.

Kaj lahko storimo?

Idealno bi bilo, če bi lahko v celoti prenehali uporabljati nevarne snovi, oziroma, če bi jih lahko zamenjali z manj nevarnimi. Pri tem sta ključnega pomena ocena tveganja in spoštovanje praktičnih smernic za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava