Kampanja

Aktivnosti

Zaključna prireditev Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2003

24.10.2012 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve organizira zaključno prireditev Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2003, ki bo 24. oktobra 2003 v kongresnem centru Avditorij v Portorožu. Teme mednarodne konference »Nevarne snovi – ravnaj skrbno!« ter okrogla miza »Varnostni listi« nedvomno obetajo, da bodo udeleženci srečanja lahko kasneje prispevali k bolj varnemu delovnemu okolju v Sloveniji. V okviru zaključne prireditve Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2003 bo tudi slovesnost ob prvi podelitvi nagrad »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2003«.

ET_2003_zaključna_prireditev - vabilo.pdf

Aktivnosti ZSSS ob Evropskem tednu za varnost in zdravje pri delu 2003

22.10.2003: V preddverju velike sejne dvorane Doma sindikatov na Dalmatinovi ulici 4 v Ljubljani je bila ob Evropskem tednu varnosti in zdravja pri delu od 20. do 24. oktobra 2003 pripravljena priložnostna razstava. Razstavljeno je gradivo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu.

Priložnostne razstave bodo pripravljene tudi po območnih organizacijah Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Organizirani bodo tudi posveti za sindikalne zaupnike. 

Okrogla miza Sindikata Onkološki inštitut in Sindikata zdravstva in socialnega varstva

20.10.2003: Sindikat Onkološki inštitut in Sindikat zdravstva in socialnega varstva ob Evropskem tednu varnosti in zdravja pri delu organizirata okroglo mizo, na temo nevarnih snovi, ki jih uporabljajo v kliničnih laboratorijih in v ambulanti kemoterapije z namenom pravilnega ravnanja z nevarnimi snovmi in zagotavljanju varnega in zdravega dela. Okrogla miza bo v sredo 22. oktobra 2003 ob 13. uri v veliki predavalnici v stavbi C Onkološkega inštituta, Zaloška 2, Ljubljana.

Vabilo na posvet (49 KB)

Vabilo na novinarsko konferenco Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

16.10.2003: Slovenija se tudi letos vključuje v aktivnosti, ki v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu potekajo v evropskem tednu varnosti in zdravja pri delu. Letošnji teden, ki bo od 20. do 24. oktobra, bo potekal pod geslom »Nevarne snovi – ravnaj skrbno«.

O aktivnostih v tem tednu, ki se bodo zaključile s podelitvijo nagrad podjetjem z najboljšo prakso na tem področju in o Resoluciji o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu, ki jo je septembra letos sprejela Vlada RS, bosta novinarje seznanila minister, dr. Vlado Dimovski in državna sekretarka, Nataša Belopavlovič, na novinarski konferenci Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, v petek, 17. 10. 2003, ob 10 uri, v sejni sobi ministrstva, Kotnikova 5/IV.

Seminar Konfederacije sindikatov '90 Slovenije

16.10.2003: Konfederacija sindikatov '90 Slovenije organizira enodnevni seminar, ki je namenjen sindikalnim predstavnikom in delavcem na temo varnosti in zdravja pri delu. Na seminarju bodo med drugim predstavljene aktivnosti v sklopu ET2003, ena izmed tem pa bo namenjena problematiki nevarnih snovi.

Seminar bo v petek 17. oktobra 2003 v Hotelu Belvedere, Izola.

Posvet Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

09.10.2003: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije organizira enodnevni posvet, ki je namenjen predsednikom in predsednicam sindikatov družb in sindikalnim zaupnikom.

Posvet bo v petek 10. oktobra 2003 ob 10:30 uri v Jamarskem domu na Gorjuši.

Vabilo na posvet (61 KB)

Okrogla miza"Varnostni listi"

25.09.2003: Združenje delodajalcev Slovenije in Urad za kemikalije v okviru tedna varnosti in zdravja pri delu organizirata okroglo mizo na temo varnostniih listov. Udeleženci si bodo ogledali različne aspekte izdelave, uporabe in distribucije, ki morajo spremljati vsako nevarno kemikalijo. Na okrogli mizi bodo prisotni tako člani Združenja delodajalcev Slovenije kot Urad Republike Slovenije za kemikalije pri Ministrstvu za zdravstvo, s svojimi predavatelji in strokovnjaki. Z okroglo mizo organizatorji želijo soočiti različna mnenja vseh, ki prihajajo posredno ali neposredno v stik z varnostnimi listi, to je predstavnike: industrije, uvoznikov, potrošnikov, inšpektorjev, zdravstva in medicine dela.

Okrogla miza bo v sredo 1. oktobra 2003 ob 10. uri v dvorani C na GZS, Dimičeva 13, v Ljubljani.

Strokovno srečanje "Biološki monitoring kemičnih škodljivosti na delovnem mestu"

19.09.2003: Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa v okviru evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu organizira strokovno srečanje  o biološkem monitoringu kemičnih škodljivosti na delovnem mestu.

Za boljše varovanje delavcev je nujno, da oceno zunanje izpostavljenosti dopolnimo s tekočim biološkim monitoringom, ki omogoča zgodnje odkrivanje tvegane izpostavljenosti. Kljub temu, da je v Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev biološki monitoring opredeljen kot obvzen del preventivnih zdravstvenih pregledov pa ugotavljamo, da se v praksi premalo uporablja.

Namen seminarja je predstaviti osnovne značilnosti biološkega monitoringa in na nekaj primerih prikazati uporabo le tega v praksi.

Več o tem>>>

Seminar o varnem delovnem okolju

11.09.2003: Slovenski inštitut za standardizacijo organizira mednarodni seminar o varnem delovnem okolju, ki bo 27. oktobra 2003 z začetkom ob 9. uri v kongresni dvorani Mercurius, Šmartinska 152 (BTC), Ljubljana. Seminar je namenjen seznanitvi z zakonskimi obveznostmi na področju varnosti pri delu in bo nakazal rešitve za zmanjšanje težav pri prenosu zahtev in rešitev v prakso.

Seminar je namenjen vsem, ki so kakor koli povezani z zdravjem in varnostjo pri delu: delodajalcem, predstavnikom sindikatov, zaposlenim v službah za varstvo in zdravje pri delu, specialistom medicine dela, načrtovalcem izdelkov in storitev, ergonomom, proizvajalcem, potrošnikom in zaposlenim v raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah, potrošniških organizacijah, državnih organih, preskuševalnih in certifikacijskih organih, zavarovalnicah. Seminar bo dobrodošel tudi študentom (bodoči upravljalci delovnih sredstev oziroma načrtovalci delovnih naprav in priprave dela).

Vabilo na seminar (75 KB)

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava