Kampanja

Evropska kampanja Nevarne snovi - ravnaj skrbno! 2003

V svetu je danes registriranih več kot 16 milijonov različnih kemičnih snovi, pri čemer se vsako leto na trgu pojavi približno tisoč novih. Čeprav se večina le-teh uporablja izključno v laboratorijih, pa se na evropskem trgu še vedno srečujemo s približno 100.000 kemičnih snovi, od katerih jih je približno 30.000 v splošni uporabi na delovnem mestu. Danes so različnim kemičnim snovem izpostavljeni praktično vsi delavci v skoraj vseh gospodarskih panogah.

Med nevarne štejemo tiste kemične snovi, ki imajo najmanj eno izmed nevarnih lastnosti. Vendar pa za približno dve tretjini teh snovi, t.j. za 20.000 kemičnih snovi, niso bile opravljene celovite toksikološke preiskave, kar pomeni, da ne poznamo morebitne tveganosti njihove uporabe.

Nedvomno je potreben skrben nadzor nad uporabo nevarnih snovi pri delu, saj imajo te snovi različne škodljive posledice za zdravje delavcev, ki se odražajo kot draženje kože ali sluznice, okvare posameznih organov in organskih sistemov, preobčutljivost, razraščanje vezivnega tkiva, nastanek raka, dedne genetske okvare itd. Škodljive posledice čutijo tudi delodajalci, saj je produktivnost delavcev v takih primerih manjša. Poleg tega delavci upravičeno zahtevajo od delodajalca odškodnino v primerih okvare zdravja.

Evropska in slovenska zakonodaja določata obveznosti delodajalcev glede izpostavljenosti delavcev nevarnim snovem na delovnem mestu, v kar vključujeta oceno tveganja, preprečevanje tveganja povezanega z nevarnimi snovmi, ukrepe za varno delo, obveščanje in usposabljanje delavcev, vključevanje delavcev v oblikovanje politike varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcu itd. Za dejansko zaščito zdravja delavcev je nujno potrebno zagotoviti izvajanje sprejetih predpisov v praksi.

Naloga Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2003 ni le v dvigu znanja o ravnanju z nevarnimi snovmi pri delu, ampak tudi v spodbujanju vseh tistih aktivnosti, ki tako ali drugače prispevajo k temu, da bi evropska delovno mesta postala varna, zdravju prijazna in bolj produktivna.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava