Kampanja

O kampanji

Kampanja 'Naredite si breme lažje'

Cilj evropske kampanje je spodbuditi uporabo celostnega pristopa k reševanju problematike kostno-mišičnih obolenj, ki vključuje preprečevanje tovrstnih obolenj ter rehabilitacijo in ponovno vključevanje obolelih delavcev v delovni proces

Kampanja 'Naredite si breme lažje', ki jo vodi Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, vključuje delodajalce, delavce, delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu, strokovne delavce na področju varnosti in zdravja pri delu, preventivne službe, oblikovalce politik in druge strokovnjake, ki se ukvarjajo z ukrepi za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj na delovnem mestu. Kampanjo bosta v Sloveniji koordinirala Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Nacionalna mreža za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu.

Kampanja, ki predstavlja priložnost za zagotovitev bolj varnih in zdravih delovnih mest v Evropi, bo dosegla vrhunec v okviru Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu, ki bo potekal od 22. do 26. oktobra 2007.

Kaj so kostno-mišična obolenja?

Kostno-mišična obolenja obsegajo širok niz zdravstvenih težav. Razvrščamo jih v dve skupini. V prvo skupino sodijo poškodbe hrbta in bolečine v hrbtu, v drugo pa z delom povezana obolenja zgornjih okončin, ki jih imenujemo tudi poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov. Pri tem so lahko prizadete tudi spodnje okončine.

Kostno-mišična obolenja so resna zdravstvena obolenja in NE spadajo med nevarnosti in tveganja.

Večino problemov lahko preprečimo ali zmanjšamo z upoštevanjem obstoječih predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter praktičnih smernic.

Zakaj tovrstna obolenja predstavljajo takšen problem?

Kostno-mišična obolenja predstavljajo najpogostejše z delom povezane težave v Evropi.

Iz 4. evropske raziskave o delovnih razmerah, ki jo je leta 2005 izvedla Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, izhaja, da skoraj 24% delavcev v EU-25 poroča o težavah zaradi bolečin v hrbtu, 22% delavcev pa se pritožuje zaradi bolečin v mišicah. Obe bolezenski stanji sta bolj razširjeni v novih državah članicah, kjer se 39% delavcev pritožuje zaradi bolečin v hrbtu, 36% delavcev pa zaradi bolečin v mišicah. Kostno-mišična obolenja ne povzročajo samo osebnega trpljenja in izgube dohodka, temveč ustvarjajo tudi visoke stroške za podjetja in nacionalno gospodarstvo. Ta obolenja lahko prizadenejo slehernega človeka, vendar pa jih lahko preprečimo z oceno pravilnosti izvajanja delovnih nalog, izvajanjem preventivnih ukrepov in stalnim preverjanjem učinkovitosti teh ukrepov.

Za kostno-mišičnimi obolenji trpi na milijone evropskih delavcev v vseh gospodarskih dejavnostih. Najbolj pereč problem pa ta obolenja predstavljajo v gradbeništvu, storitvenem in maloprodajnem sektorju, izobraževanju, zdravstvu ter v hotelirstvu in gostinstvu.

Kaj storiti?

Potrebujemo celosten pristop k reševanju problema kostno-mišičnih obolenj, ki združuje tako primarno preventivo kot tudi ponovno vključevanje delavcev, ki trpijo zaradi kostno-mišičnih obolenj, v delovni proces.

Sodoben pristop h kostno-mišičnim obolenjem je osredotočen na skupno obremenitev telesa in kampanja 'Naredite si breme lažje' je usmerjena prav na 'obvladovanje bremen'. Slednje se ne nanaša samo na ročno premeščanje bremen, ampak tudi na obremenitve telesa. Take obremenitve so, na primer, premeščanje materialov, okoljski dejavniki in druge nevarnosti, kot so vibracije. Pomembna je tudi hitrost opravljanja delovnih nalog.

Posebno pozornost je treba posvetiti tudi povezanosti kostno-mišičnih obolenj s stresom pri delu.

Običajno ne obstaja samo en dejavnik tveganja, ki vodi v razvoj kostno-mišičnih obolenj. Ročno premeščanje bremen, na primer, ni edini vzrok za bolečine v hrbtu, temveč k slednjim prispevajo tudi številni drugi dejavniki, kot so stres, mraz, organizacija dela itd. Zato je pomembno, da se izvede ocena celotnega niza tveganj za pojav kostno-mišičnih obolenj in da se tovrstne težave rešujejo na celovit način.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava