Kampanja

Dobra praksa

Priznanji za dobro prakso 2007 sta prejeli družba Savatech d.o.o. in Splošna bolnišnica Murska Sobota

Na zaključni prireditvi Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2007 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve podelilo priznanji za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu.

Priznanji za dobro prakso sta prejeli družba Savatech d.o.o. Škofjeloška cesta 6, Kranj, in sicer za celovit in sistemski pristop k zmanjševanju tveganj za nastanek kostno-mišičnih obolenj in Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota za pristop k praktičnemu izvajanju projekta "Čili za delo".

V družbi Savatech d. o.o. so se zmanjševanja tveganj za nastanek kostno-mišičnih obolenj lotili na celovit in sistemski način. V okviru aktivnosti za zmanjšanje števila resnosti kostno-mišičnih obolenj so se osredotočili na reševanje ergonomske problematike na delovnih mestih tako, da so ustanovili interdisciplinarni tim za ergonomsko analizo delovnih mest. Na podlagi predlogov tega tima so bile izvedene številne uspešne tehnične izboljšave z namenom odprave oziroma zmanjšanja kostno-mišičnih obolenj. Poleg tega izvajajo stalne akcije usposabljanja in ozaveščanja delavcev, in sicer z izdajanjem priročnikov in internih časopisov, namenjenih krepitvi zdravja, zdrave prehrane ter izvajanja telesnih vaj za zmanjšanje tveganja kostno-mišičnih obolenj. Družba Savatech d.o.o. si v skladu s svojim motom "Zdrav, zadovoljen in motiviran sodelavec" prizadeva za stalno izboljševanje delovnih razmer.

V Splošni bolnišnici Murska Sobota so v letu 2006 pristopili k praktičnemu izvajanju projekta "Čili za delo", ki ga na nacionalni ravni vodi KC - Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa. V bolnišnici so izvedli podrobno analizo zdravja svojih delavcev, ki je pokazala, da so bolezni kostno-mišičnega sistema in vezivnega tkiva najpogostejši razlog odsotnosti z dela. Nadalje so ugotovili, da narašča število pacientov, ki potrebujejo posebno skrb, kar vodi k še večjim obremenitvam, povezanim z ročnim premeščanjem bremen. Na podlagi rezultatov analize so izvedli številne aktivnosti, katerih cilj je bila promocija zdravja: usposabljanje delavcev o pravilnem ročnem premeščanju bremen, seminarji v zvezi s krepitvijo zdravja (nordijska hoja, zdrava prehrana), športni dogodki (tek, smučanje, kolesarjenje, planinarjenje) in delavnice o preprečevanju poškodb pri delu. Rezultati projekta, pri izvajanju katerega delodajalec aktivno sodeluje z delavci, se kažejo v zmanjšanju odsotnosti z dela zaradi kostno-mišičnih obolenj, ki predstavljajo enega izmed glavnih vzrokov za odsotnost z dela v dejavnosti zdravstvene nege.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava